Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

23 sierpnia 2023

Uprzejmie informujemy uczniów, rodziców, opiekunów prawnych z terenu Gminy Kłoczew, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 będą przyjmowane w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie ul. Długa 67/4 08-550 Kłoczew od dnia 4 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 października 2023 r. zaś w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego termin ten upływa z dniem 15 lutego 2024 r.

 

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w terminu, jednakże należy wtedy złożyć pisemne uzasadnienie dlaczego nie było możliwe jego złożenie w ustawowym terminie.

 

Więcej informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego oraz wzory dokumentów znajdują Państwo poniżej:

Informacja 2023 2024

Katalog wydatków kwalifikowanych do rozliczenia stypendium szkolnego

Wzór oświadczenia o nieosiąganiu dochodu

Wzór oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2023-2024

Załącznik nr 1 do wniosku – więcej niż 3 dzieci

 

Wniosek w formie papierowej można pobrać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie ul. Długa 67/4, 08-550 Kłoczew.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00