x

Komunikat

Wiadomości

10 czerwca 2022

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych

Od 16 do 30 czerwca br., producenci rolni poszkodowani w wyniku wystąpienia w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego). Więcej informacji bit.ly/minrol0605...

17 maja 2022

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Zgodnie z zarządzeniem nr 76/2022 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 16 maja 2022 r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gmin Ułęż, Kłoczew, Żyrzyn i Nowodwór w ciągu najbliższych lat. Projekt strategii podlega konsultacjom z...

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Kłoczew

Uprzejmie informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 12:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Analiza finansowa funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie Gminy Kłoczew. Informacja na temat wyników naboru do przedszkola i szkół podstawowych na...

22 czerwca 2022

XLVII Sesja zwyczajna Rady Gminy Kłoczew

Uprzejmie informuję o XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 14:00(środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2,  z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami. Informacja...

22 czerwca 2022

Start II edycji konkursu rowerowego dla mieszkańców woj. lubelskiego

Dziś rusza II edycja konkursu dla mieszkańców województwa lubelskiego pt. „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. lubelskim”, o którym informowałam mailowo tydzień temu. Jak wziąć udział w konkursie Do udziału zapraszamy mieszkańców woj. lubelskiego. Stwórz pracę na temat „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. lubelskim”, dołącz do niej zdjęcia i/lub wideo własnego autorstwa. Prezentowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się...

21 czerwca 2022

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje”

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, a prace konkursowe można zgłaszać do...

21 czerwca 2022

Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego

Informujemy, że ruszył nabór do projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”, w ramach którego osoby dorosłe uciekające przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i przebywają na obszarze województwa lubelskiego mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach w wymiarze 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego. Rolą szkoleń językowych będzie przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności...

20 czerwca 2022

Dzień Otwartych Drzwi w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Informujemy Państwa o drzwiach otwartych w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, które odbędą się 26 czerwca 2022 roku.  ...

13 czerwca 2022

Gminny Dzień Dziecka 2022 już za nami

Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią dzieci z naszej gminy po raz kolejny świętowały wspólnie z najmłodszymi gośćmi z Ukrainy Dzień Dziecka. Dla nas najważniejsze to radosne, szczęśliwe i uśmiechnięte buzie naszych najmłodszych mieszkańców. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ↓  ...

9 czerwca 2022

„Bądźmy Eko” – Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach  realizuje projekt partnerski pn. „BĄDŹMY EKO” – Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Partnerami projektu są: Powiat Rycki 08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A. Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w Lublinie, M. Skłodowskiej-Curie 32/9, 20-029 Lublin Miejska...

9 czerwca 2022
Pokaż pozostałe wpisy

Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Kłoczew

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład rozpoczęliśmy modernizację blisko 20 km dróg gminnych w 27 lokalizacjach. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 11 mln złotych, dotychczas to największa lokalna inwestycja w infrastrukturę drogową. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 8 370 117,00 zł Wykonawcą zadania jest Konsorcjum F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek z siedzibą w Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów....

1 czerwca 2022

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu rządowego jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłoczew otrzymały wsparcie finansowe w łącznej wysokości 254 100,00 zł, w...

21 stycznia 2022

„Poznaj Polskę” w szkołach na terenie Gminy Kłoczew

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłoczew dobiegła końca realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa 230 uczniów ze szkół: w Kłoczewie, Czernicu, Goździe i Woli Zadybskiej wzięło udział w wycieczkach mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie było doskonałą okazją do poznania historii zabytków naszego Kraju, jego...

23 grudnia 2021

Poznaj Polskę

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Nazwa programu: „Poznaj Polskę” Wartość dofinansowania: 47 976,00 zł Całkowita wartość zadania: 87 570,00 Gmina Kłoczew pozyskała wsparcie finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2021 w szkołach podstawowych wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Szkoły, które skorzystają z dofinansowania: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernicu Szkoła Podstawowa im....

15 grudnia 2021
Logo Gminy Kłoczew

Remont drogi gminnej Nr 102814 L Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka

Dzięki wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudujemy w terminie do końca maja 2022 r. drogę gminną Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka o łącznej długości 4,5 km. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawimy połączenie drogowe naszej gminy z droga wojewódzką 807 (Maciejowice – Sobolew – Gończyce – Żelechów – Łuków). Nadmieniamy, że jednocześnie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w...

13 grudnia 2021

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew z (Qd)śr=140m3/d do docelowej przepustowości (Qd)śr=300m3/d I RLM=3000. Aktualnie do oczyszczalni dopływają ścieki komunalno-bytowe z miejscowości Kłoczew, Kawęczyn, Czernic. Pracująca oczyszczalnia została zaprojektowana na: 1225 RLM, Qdśr = 140 m3/d, Qdmax = 181 m3/d, Qs = 5,8 l/s. Po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rzeki Okrzejka. Oczyszczalnia ścieków...

8 grudnia 2021

„Posiłek w szkole i w domu” realizacja przez Gminę Kłoczew wieloletniego rządowego programu

Nazwa programu: Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków Nazwa zadania 1: Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu...

1 grudnia 2021
Logo Gminy Kłoczew

Przebudowa drogi gminnej nr 102818L w miejscowości Czernic

Przebudowa drogi gminnej Nr 102818 L w miejscowości Czernic o długości 990 m Kwota dofinansowania: 239 542,00 zł Całkowita wartość zadania: 479 085,12 zł Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie jednoroczne) Zakres inwestycji obejmuje wykonanie w granicach pasa drogowego nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 5 m oraz utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego...

1 grudnia 2021
Pokaż pozostałe wpisy

OZE w gminie Kłoczew

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w roku 2019 postanowiono o realizacji projektu polegającego na montażu zestawów fotowoltaicznych i solarnych z przeznaczeniem dla mieszkańców zamieszkujących bądź posiadających nieruchomość na terenie gminy Kłoczew. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 11...

1 czerwca 2022

Modernizacja świetlicy w Starym Zadybiu

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

23 grudnia 2021

Budowa sieci wodociągowej Przykwa – Julianów

Gmina Kłoczew otrzymała dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 86 091,00 zł. na budowę wodociągu łączącego miejscowości Przykwa i Julianów. Całość zadania to 168 000,00 zł. Gmina wybuduje 910 m sieci wodociągowej wraz 3 węzłami hydrantowymi. Wójt Gminy – Zenon Stefanowski zwraca uwagę, że realizacja projektu pozwoli na dostęp do wysokiej jakości wody zwłaszcza mieszkańcom, którzy...

8 grudnia 2021

Modernizacja świetlico – strażnicy w Kłoczewie

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

1 grudnia 2021

Modernizacja świetlico – strażnicy w Woli Zadybskiej

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

1 grudnia 2021

Modernizacja świetlicy w Przykwie

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

1 grudnia 2021
Pokaż pozostałe wpisy

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew” zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, zakres umowy obejmował n/w roboty: przebudowa / modernizacja ul. Struga w miejscowości Kłoczew, długość odcinka 690 m – koszt: 189 104,01...

8 grudnia 2021

Przebudowa ul. Szkolnej w Kłoczewie

W ramach remontu wykonano chodnik i elementy znacznie podnoszące bezpieczeństwo pieszych w szczególności przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej w Kłoczewie. Jak każdy remont drogi podnosi również estetykę gminnej miejscowości. Łączny koszt robót wyniósł 131 628,03 zł Dziękujemy firmie IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz z Brusowa za sprawne i terminowe wykonanie robót.  ...

8 grudnia 2021
Logo Gminy Kłoczew

Budowa sieci wodociągowej na ul. Augustynowicza w Kłoczewie

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w ul. Augustynowicza w Kłoczewie dz. ewid. nr 547/9, 547/8, 584/2, 3543.   Zakres realizacji inwestycji obejmuje: Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na podstawie opracowanego projektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,...

8 grudnia 2021

Budowa sieci wodociągowej Przykwa – Julianów

Gmina Kłoczew otrzymała dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 86 091,00 zł. na budowę wodociągu łączącego miejscowości Przykwa i Julianów. Całość zadania to 168 000,00 zł. Gmina wybuduje 910 m sieci wodociągowej wraz 3 węzłami hydrantowymi. Wójt Gminy – Zenon Stefanowski zwraca uwagę, że realizacja projektu pozwoli na dostęp do wysokiej jakości wody zwłaszcza mieszkańcom, którzy...

8 grudnia 2021

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew z (Qd)śr=140m3/d do docelowej przepustowości (Qd)śr=300m3/d I RLM=3000. Aktualnie do oczyszczalni dopływają ścieki komunalno-bytowe z miejscowości Kłoczew, Kawęczyn, Czernic. Pracująca oczyszczalnia została zaprojektowana na: 1225 RLM, Qdśr = 140 m3/d, Qdmax = 181 m3/d, Qs = 5,8 l/s. Po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rzeki Okrzejka. Oczyszczalnia ścieków...

8 grudnia 2021
Pokaż pozostałe wpisy
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00
Skip to content