Wiadomości

19 grudnia 2022

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r.

Plik do pobrania w PDF: harmonogram odpady na 2023...

Dzień Dziecka 2023

Do zobaczenia na Gminnym Dniu Dziecka w niedzielę 4 czerwca 2023 r....

1 czerwca 2023

Badanie struktury gospodarstw rolnych

Szanowni Państwo, Główny Urząd Statystyczny od 1 czerwca do 14 sierpnia br. będzie przeprowadzał wśród rolników badanie R-SGR (Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych). Celem jest dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, ich wieloprzekrojowej charakterystyki i opracowanie ich typologii. Metoda realizacji badania to: samospis internetowy, wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego, wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego. Szczegółowe informacje o badaniu znajdują się na stronie...

31 maja 2023

Rodzinny Festyn Sprawiedliwości

Zapraszamy na Rodzinny Festyn Sprawiedliwości, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę – 4 czerwca na boisku gminnym w Kłoczewie. Szczegóły na plakacie...

29 maja 2023

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021– 2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja.   Wójt Gminy Kłoczew, działając na podstawie punktu 4.20 regulaminu otwartego naboru partnera...

25 maja 2023

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

UWAGA!! Zmiana godziny spotkania na 12:00! Zapraszamy na spotkanie informacyjne z doradcami energetycznymi Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego które odbędzie się w czwartek (1 czerwca) w Kłoczewskim GOKu o godzinie 14:00. Spotkanie informacyjne skierowane jest dla mieszkańców, właścicieli domów jednorodzinnych, osób prowadzących działalność rolniczą z terenu gminy Kłoczew i będzie dotyczyło programów priorytetowych „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze” oraz...

23 maja 2023

Ogłoszenie o debacie nad raportem o stanie gminy za 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłoczew! Na mocy ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95,  t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, budżetu obywatelskiego i uchwał rady gminy....

15 maja 2023

Zalecenia Lekarza Weterynarii w związku z grypą ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach informuje, że w związku ze znacznym nasileniem sezonowej migracji ptaków z gatunku mewa śmieszka, przemieszczających się aktualnie z dużą intensywnością przez terytorium Polski z południowej Francji i Hiszpanii oraz z basenu Morza Śródziemnego w kierunku Europy Północnej, zagrożenie wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków znacząco wzrasta....

12 maja 2023

Utrudnienia na drogach

Utrudnienia na drodze w Starym Zadybiu Przekazujemy informację Wykonawcy drogi o utrudnieniach w ruchu: W dniach 17-18.05.2023 r. będzie wykonywana nawierzchnia mineralno-bitumiczna na drodze gminnej w miejscowości Stare Zadybie (w kierunku zakładu ULMER). W tych dniach droga będzie nieprzejezdna. Przejeżdżać będą mogli tylko mieszkańcy oczywiście z pewnymi utrudnieniami. Za utrudnienia przepraszamy.   Utrudnienia na drodze powiatowej 1409 Dąbia – Ownia...

12 maja 2023
Pokaż pozostałe wpisy

„W różnorodnym świecie organizmów” – projekt ekologiczny

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Wartość dofinansowania: 36 883,80 zł Wkład własny Gminy: 4 098,20 zł Całkowita wartość zadania: 40 982,00 zł Przedsięwzięcie realizowane jest w Szkole Podstawowej im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu od 15 lutego do 30 czerwca 2023 r. Cel: rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na...

25 maja 2023

Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA    Nazwa programu: Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Wartość dofinansowania: 7 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 8 750,00 zł   Gmina Kłoczew pozyskała na rok 2023 wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub...

7 kwietnia 2023

Pod biało – czerwoną

W centralnym punkcie naszej miejscowości gminnej – przed Szkołą Podstawową im. Polskich Noblistów w Kłoczewie stanął 10 metrowy masz z flagą Rzeczypospolitej. Maszt z flagą oraz pamiątkową tabliczką został zainstalowany w przeddzień Święta Niepodległości. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy poparli inicjatywę postawienia patriotycznego masztu na terenie Gminy Kłoczew!!! Celami projektu są przede wszystkim: Godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią...

14 listopada 2022

Droga w Czernicu po modernizacji

W dniu dzisiejszym zostały odebrane roboty polegające na modernizacji drogi powiatowej nr 1422L o długości blisko 3,5 km w Czernicu. To bardzo ważna i długo oczekiwana przez Mieszkańców inwestycja. Z uwagi na zintensyfikowaną zabudowę tej miejscowości oraz brak odwodnienia droga w terenie zabudowanym była bardzo niebezpieczna w szczególności dla pieszych użytkowników. Dzięki dobrej współpracy z samorządem powiatowym udało się zmodernizować...

20 października 2022

„Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022

Gmina Kłoczew po raz kolejny pozyskała wsparcie finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2022 w szkołach podstawowych wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi  wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Szkoły, które skorzystają z dofinansowania: Szkoła Podstawowa Orła Białego w Czernicu Szkoła Podstawowa Henryka Sienkiewicza w Goździe Szkoła Podstawowa Polskich Noblistów w Kłoczewie Szkoła Podstawowa Jana Kupczyka w Woli...

10 października 2022

Aktywna Tablica

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Aktywna Tablica” w 2022 roku Wartość dofinansowania: 88 200,00 zł Wkład własny Gminy: 22 050,00 zł Całkowita wartość zadania: 110 250,00 zł Gmina Kłoczew otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Wśród szkół wytypowanych do dofinansowania znalazły się trzy placówki z terenu Gminy Kłoczew: Szkoła Podstawowa im. Jana...

24 sierpnia 2022

Przebudowa drogi gminnej Nr 102814 L zakończona

Odbył się odbiór techniczny przebudowanego 4.5 km odcinka drogi gminnej Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka. W roku bieżącym to najdłuższa droga przebudowana przez nasz Samorząd. Dzięki inwestycji uzyskaliśmy bezpieczniejsze i szybsze połączenie z drogą wojewódzką 807 (Maciejowice – Sobolew – Gończyce – Żelechów – Łuków). Realizacja zadania możliwa była dzięki wsparciu finansowemu, w kwocie 1 227 347,00 zł, z...

6 lipca 2022

Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Kłoczew

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład rozpoczęliśmy modernizację blisko 20 km dróg gminnych w 27 lokalizacjach. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 11 mln złotych, dotychczas to największa lokalna inwestycja w infrastrukturę drogową. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 8 370 117,00 zł Wykonawcą zadania jest Konsorcjum F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek z siedzibą w Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów....

1 czerwca 2022
Pokaż pozostałe wpisy

Rozpoczęliśmy przekazywanie laptopów wraz z akcesoriami dzieciom z rodzin popegeerowskich

Dzisiaj pierwsze komputery trafiły do odbiorców, w ramach dotacji realizowanej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Przekazujemy sprzęt w postaci Laptopa HP 250 G8 wraz z torbą, myszką, słuchawkami, dyskami zewnętrznymi i oprogramowaniem Office łącznie 31 odbiorcom ostatecznym. Całkowita wartość zadania to blisko 100 tys. zł. w...

10 sierpnia 2022

OZE w gminie Kłoczew

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w roku 2019 postanowiono o realizacji projektu polegającego na montażu zestawów fotowoltaicznych i solarnych z przeznaczeniem dla mieszkańców zamieszkujących bądź posiadających nieruchomość na terenie gminy Kłoczew. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 11...

1 czerwca 2022

Modernizacja świetlicy w Starym Zadybiu

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

23 grudnia 2021

Budowa sieci wodociągowej Przykwa – Julianów

Gmina Kłoczew otrzymała dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 86 091,00 zł. na budowę wodociągu łączącego miejscowości Przykwa i Julianów. Całość zadania to 168 000,00 zł. Gmina wybuduje 910 m sieci wodociągowej wraz 3 węzłami hydrantowymi. Wójt Gminy – Zenon Stefanowski zwraca uwagę, że realizacja projektu pozwoli na dostęp do wysokiej jakości wody zwłaszcza mieszkańcom, którzy...

8 grudnia 2021

Modernizacja świetlico – strażnicy w Kłoczewie

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

1 grudnia 2021

Modernizacja świetlico – strażnicy w Woli Zadybskiej

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

1 grudnia 2021

Modernizacja świetlicy w Przykwie

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

1 grudnia 2021
Pokaż pozostałe wpisy

Odebraliśmy drogi z Polskiego Ładu

Wczoraj w Nowym Zadybiu dokonaliśmy symbolicznego odbioru dróg zmodernizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dzięki wsparciu w kwocie 8 370 117,00 zł udało się przebudować 27 odcinków dróg o łącznej długości prawie 20 kilometrów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław – Czarnek, podkreślił znaczenie efektywnej współpracy samorządu gminy Kłoczew i powiatu ryckiego w zdobywaniu środków na infrastrukturę drogową. W roku...

13 grudnia 2022

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew” zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, zakres umowy obejmował n/w roboty: przebudowa / modernizacja ul. Struga w miejscowości Kłoczew, długość odcinka 690 m – koszt: 189 104,01...

8 grudnia 2021

Przebudowa ul. Szkolnej w Kłoczewie

W ramach remontu wykonano chodnik i elementy znacznie podnoszące bezpieczeństwo pieszych w szczególności przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej w Kłoczewie. Jak każdy remont drogi podnosi również estetykę gminnej miejscowości. Łączny koszt robót wyniósł 131 628,03 zł Dziękujemy firmie IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz z Brusowa za sprawne i terminowe wykonanie robót.  ...

8 grudnia 2021
Logo Gminy Kłoczew

Budowa sieci wodociągowej na ul. Augustynowicza w Kłoczewie

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w ul. Augustynowicza w Kłoczewie dz. ewid. nr 547/9, 547/8, 584/2, 3543.   Zakres realizacji inwestycji obejmuje: Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na podstawie opracowanego projektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,...

8 grudnia 2021

Budowa sieci wodociągowej Przykwa – Julianów

Gmina Kłoczew otrzymała dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 86 091,00 zł. na budowę wodociągu łączącego miejscowości Przykwa i Julianów. Całość zadania to 168 000,00 zł. Gmina wybuduje 910 m sieci wodociągowej wraz 3 węzłami hydrantowymi. Wójt Gminy – Zenon Stefanowski zwraca uwagę, że realizacja projektu pozwoli na dostęp do wysokiej jakości wody zwłaszcza mieszkańcom, którzy...

8 grudnia 2021

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew z (Qd)śr=140m3/d do docelowej przepustowości (Qd)śr=300m3/d I RLM=3000. Aktualnie do oczyszczalni dopływają ścieki komunalno-bytowe z miejscowości Kłoczew, Kawęczyn, Czernic. Pracująca oczyszczalnia została zaprojektowana na: 1225 RLM, Qdśr = 140 m3/d, Qdmax = 181 m3/d, Qs = 5,8 l/s. Po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rzeki Okrzejka. Oczyszczalnia ścieków...

8 grudnia 2021
Pokaż pozostałe wpisy
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00
Skip to content