Wiadomości

Ostrzeżenie o burzach

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczy od 30 do 40 mm oraz porywy wiatu i opady gradu....

29 maja 2024

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych – gradobicie

Gmina Kłoczew informuje, że do dnia 7 czerwca 2024 roku poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w dniu 25 maja opadu atmosferycznego w postaci gradu.   Wypełniony wniosek oraz załączniki do wniosku muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika oraz powierzchnia upraw we wniosku o szacowanie szkód musi być zgodna...

27 maja 2024

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Kłoczew ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wola Zadybska, stanowiącej własność Gminy Kłoczew, szczegóły w Zarządzeniu: Zarządzenie Wójta Gminy Kłoczew z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wola Zadybska – działki nr 238/5, stanowiącej mienie komunalne Gminy Kłoczew  ...

22 maja 2024

Gminny Dzień Dziecka 2024

Zapraszamy na Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się w niedziele 2 czerwca na boisku w Starym Zadybiu. Szczegóły na plakacie...

22 maja 2024

Apel o niepodlewnie trawników i upraw

W związku z trwającą suszą i przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Woli Zadybskiej , apelujemy o nie podlewanie wodą uzdatnioną do spożycia przez ludzi i zwierzęta (z gminnej sieci wodociągowej) trawników i upraw. Wprowadza się całkowity zakaz podlewania w godzinach od 5:00 do 22:00 wieczorem! Pragniemy wyraźnie podkreślić, że woda z sieci wodociągowej służy do celów użytkowych gospodarstw domowych i...

22 maja 2024

ŚLICZNE KOTKI SZUKAJĄ DOMU!

Ogłoszenie grzecznościowe Dotychczasowi Właściciele są zmuszeni oddać za darmo 4 piękne bure kotki (trzy kotki i kocur) w wieku ok 8 miesięcy. Kotki są zdrowe, odrobaczone, do momentu adopcji będą po zabiegu sterylizacji, świetnie dogadują się z innymi kotami. Więcej informacji pod nr. tel. 25 75 43 199 w. 17....

21 maja 2024

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych – przymrozki wiosenne

Gmina Kłoczew informuje, że do dnia 24 maja 2024 roku poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.   Wypełniony wniosek oraz załączniki do wniosku muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika oraz powierzchnia upraw we wniosku o szacowanie szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw określonych we wniosku o dopłaty...

20 maja 2024

Jak się zachować w kontakcie z psem

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Kłoczew, w ostatnich tygodniach do Urzędu Gminy Kłoczew wpływa coraz więcej informacji dotyczących wałęsających się psów na terenie gminy. Zgłoszenia dotyczą zarówno zwierząt, których właściciele nie sprawują odpowiedniego nadzoru oraz bezpańskich czworonogów. Mimo, że psy są postrzegane za najlepszych zwierzęcych przyjaciół człowieka, pewne sytuacje mogą wywołać ich agresywne zachowanie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt....

17 maja 2024
Pokaż pozostałe wpisy

Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Nazwa programu: Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Wartość dofinansowania: 1 500,00 zł Całkowita wartość zadania: 1 875,00 zł   Gmina Kłoczew pozyskała na rok 2024 wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub...

10 maja 2024

Program rządowy „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gmina Kłoczew uzyskała dofinansowanie na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Szczegóły Programu – zobacz na stronie: Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób...

29 lutego 2024

Przebudowa drogi gminnej nr 102806L w miejscowości Wola Zadybska Kolonia od km 0+000 do km 0+999 i w miejscowości Wygranka od km 1+556 do 2+400

Dzięki wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudujemy w terminie do końca lipca 2024 r. drogę gminną Wola Zadybska Kolonia – Wygranka o łącznej długości 1,843 km. Zgodnie z wytycznymi programu informujemy o zawarciu umowy w dniu 02.02.2024 r. z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z.o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28.   Nazwa funduszu:...

23 lutego 2024

Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Kłoczewie do potrzeb procesu kształcenia

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Nazwa programu: INWESTYCJE W OŚWIACIE – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty Nazwa zadania: Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Kłoczewie do potrzeb procesu kształcenia Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 341 992,10 zł Gmina Kłoczew pozyskała wsparcie finansowe na rozwój zaplecza infrastrukturalnego Szkoły Podstawowej w Kłoczewie. W ramach realizacji...

16 listopada 2023

Remont drogi gminnej Nr 119253L (ul. Źródlana) w miejscowości Kłoczew od km 0+030 do km 0+367

  Dzięki wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyremontowaliśmy odcinek o długości 337 m. drogi gminnej nr 119253L w miejscowości Kłoczew ul. Źródlana. Umowę z wykonawcą zadania to jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lubartowie za kwotę 398 569,00 zł.  zawarliśmy 23.10.2023 r. z terminem zakończenia robót 23.11.2023 r. Dofinansowanie ze środków RFRD na zadania remontowe w 2023 r. wyniosło 179 282,06...

23 października 2023

Remont drogi gminnej Nr 119326L w miejscowości Przykwa od km 0+000,00 do km 1+120,00

  Dzięki wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyremontowaliśmy odcinek o długości 1 120 m. drogi gminnej nr 119326L w miejscowości Przykwa. Umowę z wykonawcą zadania to jest F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek z Pogorzeli za kwotę 434 101,81 zł.  zawarliśmy 23.10.2023 r. z terminem zakończenia robót 23.11.2023 r. Dofinansowanie ze środków RFRD na zadania remontowe w 2023 r. wyniosło 217 315,90 zł,...

23 października 2023

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Starym Zadybiu

We wrześniu 2023 r. dokonaliśmy odbioru robót prowadzonych na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Zadybiu. Stacja została wykonana przy użyciu najnowszych dostępnych technologii w zakresie uzdatniania wody dzięki czemu ta inwestycja pozytywnie wpłynie na poprawę jakości wody w gminie a systemy zasilania awaryjnego zapewnią ciągłość jej dostaw. W ramach robót wymieniono całą technologia stacji, zmodernizowano szachty studzienne i wybudowano...

18 września 2023

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich

Modernizacja drogi w miejscowości Gózd będzie polegała na modernizacji dr. gminnej o długości 890 m. stanowiącej połączenie między dr. powiatowymi 1346L i 1420L. Modernizacja drogi 102810L w Starym Zadybiu będzie polegała na modernizacji odcinka drogi gminnej o długości 563 m. Droga znajduje się w centrum miejscowości w skoncentrowanej zabudowie i prowadzi do bardzo potrzebnego w obecnym czasie zakładu przetwórstwa owoców...

18 września 2023
Pokaż pozostałe wpisy

Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego

Umowa dofinansowania projektu partnerskiego pn.  Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego została podpisana w dniu 21.12.2023 r. Zadanie jest realizowane  przez sześciu partnerów: Gminę Nałęczów (Lider projektu), Gminę Baranów, Gminę Wąwolnica, Gminę Kłoczew, Gminę Nowodwór i Gminę Wilkołaz. Priorytet/ Działanie Priorytet II – Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 2.2 – Cyfrowe Lubelskie (typ...

22 kwietnia 2024

Szkoły nowych możliwości – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Kłoczew

Gmina Kłoczew realizuje projekt „Szkoły nowych możliwości – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Kłoczew” – projekt  nr FELU.10.03-IZ.00-0103/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.   Całkowita wartość projektu to 2 848 158,62 zł, w tym dofinansowanie 2 551 758,62 zł. Wysokość wkładu...

12 lutego 2024

Dofinansowanie na wdrożenie programów rozwojowych w naszych szkołach

Gmina Kłoczew uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Szkoły nowych możliwości – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Kłoczew” w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 , Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne. Projekt realizować będziemy we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy. Jego głównym celem jest wzrost jakości kształcenia oferowanego przez nasze placówki, a...

26 stycznia 2024

Modernizacja pomnika lotników w Starym Zadybiu

W odpowiedzi na ogłoszenie nr 3/2022 Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z sierpnia 2022 r. w zakresie „Rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR” gmina Kłoczew wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie mającym na celu remont pomnika lotników w Starym Zadybiu. Dofinansowanie takie otrzymaliśmy i w dniu 27 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Kłoczew zawarł stosowną umowę...

22 listopada 2023

Zagospodarowanie skweru pod cele turystyczno – rekreacyjne

We współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich Kłoczew w czerwcu 2022 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie skweru pod cele turystyczno – rekreacyjne” w ramach naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Całkowite koszty zadania to 250 tys. zł w tym dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014 – 2020 to 168 106,00 zł Zadanie będzie realizowane w...

24 października 2023

Piknik Rybacki Gminy Kłoczew

W niedzielę – 2 lipca – odbył się Piknik Rybacki Gminy Kłoczew! Była to impreza zorganizowana przez Gminę Kłoczew, której głównym celem było upowszechnianie tradycyjnego rybactwa śródlądowego wśród mieszkańców Gminy Kłoczew. Wydarzenie zostało dofinasowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i...

1 sierpnia 2023

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew

Zakres robót obejmuje: Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Kłoczew : 120 latarni wolnostojących w 10 miejscowościach Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew 1. demontaż 711 sztuk opraw oświetlenia ulicznego 2. wymiana 202 sztuk wysięgników 3. przebudowa 110 sztuk istniejących wysięgników – montaż nad linią NN 4. wymiana przewodów w wysięgnikach – 711 kompletów 5. wymiana i montaż...

18 listopada 2022

Rozpoczęliśmy przekazywanie laptopów wraz z akcesoriami dzieciom z rodzin popegeerowskich

Dzisiaj pierwsze komputery trafiły do odbiorców, w ramach dotacji realizowanej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Przekazujemy sprzęt w postaci Laptopa HP 250 G8 wraz z torbą, myszką, słuchawkami, dyskami zewnętrznymi i oprogramowaniem Office łącznie 31 odbiorcom ostatecznym. Całkowita wartość zadania to blisko 100 tys. zł. w...

10 sierpnia 2022
Pokaż pozostałe wpisy

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Starym Zadybiu

We wrześniu 2023 r. dokonaliśmy odbioru robót prowadzonych na terenie stacji uzdatniania wody w Starym Zadybiu. Stacja została wykonana przy użyciu najnowszych dostępnych technologii w zakresie uzdatniania wody dzięki czemu ta inwestycja pozytywnie wpłynie na poprawę jakości wody w gminie a systemy zasilania awaryjnego zapewnią ciągłość jej dostaw. W ramach robót wymieniono całą technologia stacji, zmodernizowano szachty studzienne i wybudowano...

18 września 2023

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich

Modernizacja drogi w miejscowości Gózd będzie polegała na modernizacji dr. gminnej o długości 890 m. stanowiącej połączenie między dr. powiatowymi 1346L i 1420L. Modernizacja drogi 102810L w Starym Zadybiu będzie polegała na modernizacji odcinka drogi gminnej o długości 563 m. Droga znajduje się w centrum miejscowości w skoncentrowanej zabudowie i prowadzi do bardzo potrzebnego w obecnym czasie zakładu przetwórstwa owoców...

18 września 2023

Modernizacja zaplecza boiska sportowego w Starym Zadybiu

Gmina, a w szczególności piłkarze z Klubu Sportowego „Piekiełko Przykwa”, oczekiwali na stworzenie zaplecza sportowo-sanitarnego od lat. Już w ubiegłym roku pojawiła się szansa na jego budowę. Niestety jednak stworzenie budynku, odpowiadającego wymogom Polskiego Związku Piłki Nożnej, okazało się nie lada wyzwaniem. Ku radości piłkarzy, ale i wszystkich korzystających z boiska, pojawiła się szansa nie tylko na postawienie zaplecza, ale...

18 września 2023

Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew z (Qd)śr=140m3/d do docelowej przepustowości (Qd)śr=300m3/d I RLM=3000. Aktualnie do oczyszczalni dopływają ścieki komunalno-bytowe z miejscowości Kłoczew, Kawęczyn, Czernic. Pracująca oczyszczalnia została zaprojektowana na: 1225 RLM, Qdśr = 140 m3/d, Qdmax = 181 m3/d, Qs = 5,8 l/s. Po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rzeki Okrzejka. Oczyszczalnia ścieków...

18 września 2023

Odebraliśmy drogi z Polskiego Ładu

Wczoraj w Nowym Zadybiu dokonaliśmy symbolicznego odbioru dróg zmodernizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dzięki wsparciu w kwocie 8 370 117,00 zł udało się przebudować 27 odcinków dróg o łącznej długości prawie 20 kilometrów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław – Czarnek, podkreślił znaczenie efektywnej współpracy samorządu gminy Kłoczew i powiatu ryckiego w zdobywaniu środków na infrastrukturę drogową. W roku...

13 grudnia 2022

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew

Zakres robót obejmuje: Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Kłoczew : 120 latarni wolnostojących w 10 miejscowościach Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew 1. demontaż 711 sztuk opraw oświetlenia ulicznego 2. wymiana 202 sztuk wysięgników 3. przebudowa 110 sztuk istniejących wysięgników – montaż nad linią NN 4. wymiana przewodów w wysięgnikach – 711 kompletów 5. wymiana i montaż...

18 listopada 2022

Przebudowa drogi gminnej Stare Zadybie – Sękata (realizacja w 2022 r.)

Przedmiotem zadania było: wykonanie nowej nawierzchni mineralno – asfaltowej; wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na długości 635 m, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 632 Wartość umowy: 225 739,07 zł Źródło: budżet Gminy Kłoczew Termin realizacji: 30.09.2022 r....

18 października 2022

Przebudowa drogi nr 102816L Przykwa – Janopol (realizowane w 2022 r.)

Przedmiotem zadania było: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 5 m; wykonanie poboczy z kruszywa łamanego; na długości 835 m, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 57 w miejscowości: Przykwa, gm. Kłoczew. Wartość umowy: 567 951,43 zł Dofinansowanie: 23%, 130 000,00 zł Źródło: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z budżetu województwa lubelskiego Termin realizacji: 30.09.2022 r....

18 października 2022
Pokaż pozostałe wpisy
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00