Wiadomości

12 września 2022

Ogłoszenie o trzecim przetargu na nieruchomość położoną w Starym Zadybiu

Informujemy Państwa o ogłoszeniu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nieruchomości w miejscowości Stare Zadybie....

INFORMACJA o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kłoczew

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), zawiadamiam o zwołaniu na wniosek Wójta Gminy Kłoczew z dnia 2 grudnia 2022 roku sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kłoczew w dniu 5 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 16:30 w Gminnym...

2 grudnia 2022

INFORMACJA o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Kłoczew

Uprzejmie informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Zapoznanie się z informacją na temat kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych w roku 2022. Ocena realizacji...

2 grudnia 2022

Ogłoszenie o czwartym przetargu na nieruchomość położoną w Starym Zadybiu

Informujemy Państwa o ogłoszeniu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nieruchomości w miejscowości Stare Zadybie.        ...

21 listopada 2022

Jesteś płatnikiem składek? Załóż konto na PUE ZUS

Przedsiębiorco! Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki...

10 listopada 2022

ZAKUP WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Wójt Gminy Kłoczew informuje, że Urząd Gminy Kłoczew przystępuje do przyjmowania wniosków od uprawnionych mieszkańców z terenu naszej gminy na preferencyjny zakup węgla. Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są ci mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Gmina będzie sprzedawać węgiel w cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za 1 tonę. Kwota ta nie obejmuje kosztów transportu...

10 listopada 2022

Wczoraj ćwiczyły jednostki OSP i PSP

Wczoraj na obiekcie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kłoczewie oraz w rejonie zbiornika przeciwpożarowego w Starym Zadybiu przeprowadzono ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłoczew. Scenariusz ćwiczeń zakładał  pożar Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kłoczewie, ewakuację uczniów i udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kolejnym elementem było gaszenie ściółki poszycia leśnego w Starym Zadybiu. Celem głównym ćwiczeń...

9 listopada 2022

Zasady bioasekuracji stad drobiu w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W związku z pogarszającą się sytuacją epizootyczną w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Europie oraz wysokim ryzykiem wystąpienia zakażeń w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach przesyła ulotkę „Zasady bioasekuracji stad drobiu” – ulotka przygotowana przez KRD-IG we współpracy z GIW i PIWet....

8 listopada 2022

Informacja Gminy Kłoczew o przystąpieniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Kłoczew, wzorem lat ubiegłych przystępuje do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, jednocześnie  informuje, że trwa nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej...

7 listopada 2022
Pokaż pozostałe wpisy

Pod biało – czerwoną

W centralnym punkcie naszej miejscowości gminnej – przed Szkołą Podstawową im. Polskich Noblistów w Kłoczewie stanął 10 metrowy masz z flagą Rzeczypospolitej. Maszt z flagą oraz pamiątkową tabliczką został zainstalowany w przeddzień Święta Niepodległości. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy poparli inicjatywę postawienia patriotycznego masztu na terenie Gminy Kłoczew!!! Celami projektu są przede wszystkim: Godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią...

14 listopada 2022

Droga w Czernicu po modernizacji

W dniu dzisiejszym zostały odebrane roboty polegające na modernizacji drogi powiatowej nr 1422L o długości blisko 3,5 km w Czernicu. To bardzo ważna i długo oczekiwana przez Mieszkańców inwestycja. Z uwagi na zintensyfikowaną zabudowę tej miejscowości oraz brak odwodnienia droga w terenie zabudowanym była bardzo niebezpieczna w szczególności dla pieszych użytkowników. Dzięki dobrej współpracy z samorządem powiatowym udało się zmodernizować...

20 października 2022

„Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022

Gmina Kłoczew po raz kolejny pozyskała wsparcie finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2022 w szkołach podstawowych wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi  wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Szkoły, które skorzystają z dofinansowania: Szkoła Podstawowa Orła Białego w Czernicu Szkoła Podstawowa Henryka Sienkiewicza w Goździe Szkoła Podstawowa Polskich Noblistów w Kłoczewie Szkoła Podstawowa Jana Kupczyka w Woli...

10 października 2022

Aktywna Tablica

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Aktywna Tablica” w 2022 roku Wartość dofinansowania: 88 200,00 zł Wkład własny Gminy: 22 050,00 zł Całkowita wartość zadania: 110 250,00 zł Gmina Kłoczew otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Wśród szkół wytypowanych do dofinansowania znalazły się trzy placówki z terenu Gminy Kłoczew: Szkoła Podstawowa im. Jana...

24 sierpnia 2022

Przebudowa drogi gminnej Nr 102814 L zakończona

Odbył się odbiór techniczny przebudowanego 4.5 km odcinka drogi gminnej Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka. W roku bieżącym to najdłuższa droga przebudowana przez nasz Samorząd. Dzięki inwestycji uzyskaliśmy bezpieczniejsze i szybsze połączenie z drogą wojewódzką 807 (Maciejowice – Sobolew – Gończyce – Żelechów – Łuków). Realizacja zadania możliwa była dzięki wsparciu finansowemu, w kwocie 1 227 347,00 zł, z...

6 lipca 2022

Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Kłoczew

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład rozpoczęliśmy modernizację blisko 20 km dróg gminnych w 27 lokalizacjach. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 11 mln złotych, dotychczas to największa lokalna inwestycja w infrastrukturę drogową. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 8 370 117,00 zł Wykonawcą zadania jest Konsorcjum F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek z siedzibą w Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów....

1 czerwca 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA    Nazwa programu: Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Wartość dofinansowania: 4 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 5 000,00 zł   Gmina Kłoczew pozyskała na rok 2022 wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem...

4 maja 2022

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu rządowego jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłoczew otrzymały wsparcie finansowe w łącznej wysokości 254 100,00 zł, w...

21 stycznia 2022
Pokaż pozostałe wpisy

Rozpoczęliśmy przekazywanie laptopów wraz z akcesoriami dzieciom z rodzin popegeerowskich

Dzisiaj pierwsze komputery trafiły do odbiorców, w ramach dotacji realizowanej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Przekazujemy sprzęt w postaci Laptopa HP 250 G8 wraz z torbą, myszką, słuchawkami, dyskami zewnętrznymi i oprogramowaniem Office łącznie 31 odbiorcom ostatecznym. Całkowita wartość zadania to blisko 100 tys. zł. w...

10 sierpnia 2022

OZE w gminie Kłoczew

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w roku 2019 postanowiono o realizacji projektu polegającego na montażu zestawów fotowoltaicznych i solarnych z przeznaczeniem dla mieszkańców zamieszkujących bądź posiadających nieruchomość na terenie gminy Kłoczew. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 11...

1 czerwca 2022

Modernizacja świetlicy w Starym Zadybiu

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

23 grudnia 2021

Budowa sieci wodociągowej Przykwa – Julianów

Gmina Kłoczew otrzymała dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 86 091,00 zł. na budowę wodociągu łączącego miejscowości Przykwa i Julianów. Całość zadania to 168 000,00 zł. Gmina wybuduje 910 m sieci wodociągowej wraz 3 węzłami hydrantowymi. Wójt Gminy – Zenon Stefanowski zwraca uwagę, że realizacja projektu pozwoli na dostęp do wysokiej jakości wody zwłaszcza mieszkańcom, którzy...

8 grudnia 2021

Modernizacja świetlico – strażnicy w Kłoczewie

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

1 grudnia 2021

Modernizacja świetlico – strażnicy w Woli Zadybskiej

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

1 grudnia 2021

Modernizacja świetlicy w Przykwie

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach: 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,...

1 grudnia 2021
Pokaż pozostałe wpisy

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kłoczew” zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, zakres umowy obejmował n/w roboty: przebudowa / modernizacja ul. Struga w miejscowości Kłoczew, długość odcinka 690 m – koszt: 189 104,01...

8 grudnia 2021

Przebudowa ul. Szkolnej w Kłoczewie

W ramach remontu wykonano chodnik i elementy znacznie podnoszące bezpieczeństwo pieszych w szczególności przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej w Kłoczewie. Jak każdy remont drogi podnosi również estetykę gminnej miejscowości. Łączny koszt robót wyniósł 131 628,03 zł Dziękujemy firmie IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz z Brusowa za sprawne i terminowe wykonanie robót.  ...

8 grudnia 2021
Logo Gminy Kłoczew

Budowa sieci wodociągowej na ul. Augustynowicza w Kłoczewie

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w ul. Augustynowicza w Kłoczewie dz. ewid. nr 547/9, 547/8, 584/2, 3543.   Zakres realizacji inwestycji obejmuje: Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na podstawie opracowanego projektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,...

8 grudnia 2021

Budowa sieci wodociągowej Przykwa – Julianów

Gmina Kłoczew otrzymała dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 86 091,00 zł. na budowę wodociągu łączącego miejscowości Przykwa i Julianów. Całość zadania to 168 000,00 zł. Gmina wybuduje 910 m sieci wodociągowej wraz 3 węzłami hydrantowymi. Wójt Gminy – Zenon Stefanowski zwraca uwagę, że realizacja projektu pozwoli na dostęp do wysokiej jakości wody zwłaszcza mieszkańcom, którzy...

8 grudnia 2021

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew z (Qd)śr=140m3/d do docelowej przepustowości (Qd)śr=300m3/d I RLM=3000. Aktualnie do oczyszczalni dopływają ścieki komunalno-bytowe z miejscowości Kłoczew, Kawęczyn, Czernic. Pracująca oczyszczalnia została zaprojektowana na: 1225 RLM, Qdśr = 140 m3/d, Qdmax = 181 m3/d, Qs = 5,8 l/s. Po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rzeki Okrzejka. Oczyszczalnia ścieków...

8 grudnia 2021
Pokaż pozostałe wpisy
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00
Skip to content