Wola Zadybska Kolonia

Ta miejscowość powstała w końcu XIX wieku. Właściciele dworu Wola Zadybska sprzedali część ziemi chłopom-kolonistom i w ten sposób powstała nowa osada nazwana Wola Zadybska kolonia.

W 1921 roku w tej wsi było 15 domów i 111 mieszkańców. Wola Zadybska kolonia należała do gminy Kłoczew.