Sosnówka

Miejscowość powstała w połowie  XIX wieku a wyodrębniła się z osady Jagodne. Dobra Jagodne bywały też zwane dobrami Sosnówka.

Teren wokół dworu nazywany był Jagodne a wieś położna na południe od dworu nazywana była Sosnówką. Właścicielami wsi byli Szydłowscy. W 1864 roku ziemię dworską rozparcelowano i powstała samodzielna wieś w gminie Kłoczew.

W 1890 roku Sosnówka liczyła 13 domów i 120 mieszkańców. We wsi było 186 mórg ziemi.

W 1921 roku ta miejscowość liczyła 19 domów i 129 mieszkańców.