Rzyczyna

Ta miejscowość powstała na początku XX wieku na ziemi dworskiej, którą dwór sprzedał chłopom-kolonistom. W 1921 roku Rzeczyna kolonia należała do gminy Kłoczew i liczyła 17 domów i 93 mieszkańców.