Julianów

Julianów powstał w połowie XIX wieku jako folwark należący do dóbr Kłoczew. Pierwsze wzmianki o tym folwarku pochodzą z 1854 roku.

W końcu XIX wieku ziemia folwarczna została wyprzedana pomiędzy chłopów- kolonistów. W ten sposób powstała wieś Julianów kolonia, licząca w 1921 roku 13 domów i 78 mieszkańców.