Charakterystyka Gminy

Ogólne informacje

Gmina Kłoczew zgodnie z podziałem administracyjnym kraju wchodzi w skład powiatu ryckiego w województwie lubelskim. Gmina położona jest obok drogi krajowej nr 17 o znaczeniu międzynarodowym relacji Warszawa – Lublin. Gmina graniczy z sześcioma gminami: Trojanów, Żelechów, Wola Mysłowska, Krzywda, Nowodwór i Ryki. Położona jest w odległości 78 km od miasta wojewódzkiego i 12 km od siedziby powiatu w Rykach.

Zasoby naturalne

Za cechy charakterystyczne w strukturze użytkowania gruntów gminy Kłoczew należy uznać: wysoki udział użytków zielonych i sadów w powierzchni użytków rolnych. Gmina Kłoczew posiada warunki glebowe średniej jakości dla produkcji rolniczej. Przeważają gleby klasy bonitacyjnej: IIa i IIIb oraz IVa i IVb. Gleby klasy V i VI stanowią około 40% och ogólnej powierzchni. Przeważają grunty orne kompleksu żytniego bardzo dobrego, dobrego i słabego.

Sfera demograficzno – społeczna

Na terenie gminy Kłoczew zamieszkuje 7654 mieszkańców (stan na dzień 15.03.2012 r. źródło USC Kłoczew). Średnia gęstość zaludnienia na obszarze gminy wynosi 54 osoby na km2,dla porównania średnia gęstość zaludnienia na obszarze województwa lubelskiego wynosi 87 osób na km, natomiast w powiecie ryckim przypada średnio 96 osób na km2. Gminę charakteryzuje ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynoszący 15.

 

Liczba mieszkańców w gminie Kłoczew (stan na dzień  29.10.2007 r.)

Lp.

Miejscowość

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

   1 Borucicha

132

68

64

2

Bramka

337

161

176

3

Czernic

814

394

420

4

Gęsia Wólka

383

198

185

5

Gózd

395

189

206

6

Huta Zadybska

97

41

56

7

Jagodne

62

34

28

8

Janopol

218

107

111

9

Julianów

65

34

31

10

Kawęczyn

513

253

260

11

Kąty

52

24

28

12

Kłoczew

1179

593

586

13

Kokoszka

148

81

67

14

Kurzelaty

84

38

46

15

Nowe Zadybie

234

118

116

16

Padarz

124

54

70

17

Przykwa

406

207

199

18

Rybaki

60

29

31

19

Rzyczyna

195

87

108

20

Sokola

207

113

94

21

Sosnówka

135

60

75

22

Stare Zadybie

555

288

267

23

Stryj

349

171

178

24

Wojciechówka

116

55

61

25

Wola Zadybska

358

177

181

26

Wola Zadybska Kolonia

70

41

29

27

Wygranka

81

38

43

28

Wylezin

273

133

140

29

Zaryte

142

76

66

                                         RAZEM:

7784

3862

3922

Więcej informacji w Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007 -2015