Insygnia Gminy Kloczew

Uchwałą Nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Kłoczew z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kłoczew oraz zasad ich używania, zostały ustanowione: herb i flaga Gminy Kłoczew oraz pieczęcie Gminy Kłoczew, Wójta Gminy Kłoczew i Przewodniczącego Rady Gminy Kłoczew.

Z opracowań historycznych wynika że początki dziejów miejscowości z terenu Gminy Kłoczew sięgają XVI w. W tamtym okresie wyróżniającą się rodziną na terenie Gminy Kłoczew byli Kłoczewscy herbu Rawa. Rodzina ta przyczyniła się do rozwoju gospodarczego tych terenów dokonując szeregu lokacji wsi a także staraniem tej rodziny ufundowany został kościół parafialny w Kłoczewie.

W herbie Gminy Kłoczew dla upamiętnienia rodziny Kłoczewskich a szczególnie wyróżniającego się jej przedstawiciela Piotra Kłoczewskiego,który zginął pod Wielkimi Łukami w 1580 r. podczas wojny przeciw Moskwie, nawiązano do herbu Rawa poprzez umieszczenie w polu tarczy niedźwiedzia oraz przyjęcie srebrnej barwy tarczy. Odwołano się także do dawnej przynależności do ziemi sandomierskiej, poprzez umieszczenie dwóch czerwonych pasów w dolnej części tarczy. Za wybraniem nawiązania do Kłoczewskich w herbie Gminy Kłoczew przemawia również nazwa gminy związana z nazwiskiem rodziny.

Na fladze i pieczęciach występuje wizerunek herbu umieszczony w odpowiednich proporcjach zgodnie z obowiązującymi zasadami heraldyki.

Pobierz herb (herb.zip)

 

 

 

 

 

 

Pobierz flagę (flaga)

 

 

 

 

Pobierz pieczęcie gminy (pieczęcie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz wzornik barw (04-kloczew-wzornik barw)