ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zadanie pn.: „Modernizacja pomnika lotników w Starym Zadybiu”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zadanie pn.: „Modernizacja pomnika lotników w Starym Zadybiu”

8 września 2023

ZP.271.2.11.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

zaproszenie do złożenia oferty

 

W imieniu Gminy Kłoczew jako Zamawiającego, zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania mającym na celu udzielenie zamówienia na zadanie pn.:

 

Modernizacja pomnika lotników w Starym Zadybiu

 

  1. Zamawiający:

Gmina Kłoczew

z siedzibą:

Urząd Gminy Kłoczew

Długa 67, 08-550 Kłoczew

 

  1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie jest udzielane na podstawie § 7 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2021 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych netto.

 

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Oswiadczenie-wykonawcy-o-braku-powiazan

Przedmiar Skrzydło

Altana projekt Stare Zadybie

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00