Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Ułęż

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Ułęż

24 sierpnia 2022

Przekazujemy informację o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości – niezabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów gminy Ułęż nr 1368/1, 1368/2, 1368/3, 1368/4, 1368/6, 1368/8, 1368/9, 1368/10 i 1368/11 oraz zabudowanej działki o nr 1368/7, stanowiących własność Powiatu Ryckiego, położonychw Sobieszynie, gmina Ułęż.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00