Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego

Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego

22 kwietnia 2024

Umowa dofinansowania projektu partnerskiego pn.  Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego została podpisana w dniu 21.12.2023 r.

Zadanie jest realizowane  przez sześciu partnerów: Gminę Nałęczów (Lider projektu), Gminę Baranów, Gminę Wąwolnica, Gminę Kłoczew, Gminę Nowodwór i Gminę Wilkołaz.

Priorytet/

Działanie

Priorytet II – Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu

Działanie 2.2 – Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5)

Tytuł projektu / nr umowy dofinansowania

z dnia

Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
w gminach subregionu puławskiego
FELU.02.01-IZ.00-0007/23 z dnia 21.12.2023
Okres realizacji 2024 – 2025
Koszt całkowity projektu 9 050 684,40 zł, w tym przypadający na Gminę Kłoczew – 1 258 290,00 zł
Koszt kwalifikowany projektu 9 050 684,40 zł, w tym przypadający na Gminę Kłoczew – 1 258 290,00 zł
Dofinansowanie 7 693 081,74 zł, w tym przypadające na Gminę Kłoczew – 1 069 546,50 zł
Cele projektu Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy

JST realizujące projekt, tj. Gminę Nałęczów (Lider projektu), Gminę Baranów, Gminę Wąwolnica, Gminę Kłoczew, Gminę Nowodwór i Gminę Wilkołaz

Zakres rzeczowy projektu

 

Partnerzy będą realizować zadania w zakresie, który ich dotyczy:

rozwój finansowych e-usług publicznych, system informacji przestrzennej, rozwój cyberbezpieczeństwa oraz uzupełnienie infrastruktury sprzętowej, rozwój e-usług rekrutacji zdalnych.

Planuje się:

wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa  6 gmin;

uruchomienie usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 w liczbie 323 transakcji;

użytkownikami nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych będą  1 963 osoby

#FunduszeUE

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00