Stypendia szkolne – weryfikacja

Stypendia szkolne – weryfikacja

11 kwietnia 2024

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie Prawni z terenu Gminy Kłoczew,

informujemy, wszystkich zainteresowanych, którzy otrzymali prawo do stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024, o możliwości wydłużenia okresu wypłaty tego świadczenia.

Aby dokonać zmiany w decyzji dotyczącej przyznania stypendium szkolnego, niezbędne jest zweryfikowanie dochodów oraz liczby osób w rodzinie wnioskodawców w okresie styczeń-marzec 2024 roku.

W związku z powyższym, w terminie od 15 kwietnia 2024 roku do 19 kwietnia 2024 roku, prosimy o złożenie zgody na zmianę decyzji dotyczącej przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 (dotyczy wszystkich wnioskodawców), oraz w przypadku zmiany wysokości dochodów i/lub liczby osób znajdujących się we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie styczeń-marzec 2024 roku, o dostarczenie stosownego oświadczenia lub zaświadczenia.

Poniżej znajduje się wzór dokumentu do wypełnienia.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie, ul. Długa 67/4, w godzinach pracy urzędu, tj. 8-16.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2024 roku nastąpił wzrost płacy minimalnej (w przypadku osób zatrudnionych), oraz od 1 marca 2024 roku dokonano waloryzacji rent, emerytur, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent socjalnych (w przypadku osób pobierających wymienione świadczenia).

Zmiany te mogą wpłynąć na wysokość dochodów rodziny.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem merytorycznym pod numerem telefonu: 25 754-31-64.

Do pobrania: Oświadczenie zmiana decyzji 2023 2024

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00