Kolejna inwestycja w gospodarkę wodno – ściekową

Kolejna inwestycja w gospodarkę wodno – ściekową

4 kwietnia 2024
Dzisiaj zawarliśmy umowę z konsorcjum firm SW-TEAM z Woli Kisielskiej i Mel-Kan z Ryżek k. Łukowa na przebudowę stacji uzdatniania wody w Woli Zadybskiej i budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Przykwa, Julianów i części Kłoczewa.
To najdroższa inwestycja w gminie w bieżącym roku. Jej koszt rzeczowy (bez dokumentacji) wynosi 10 623 400,00 zł, w tym 8 mln zł pozyskaliśmy z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
Stacja uzdatniania Wody w Woli Zadybskiej jest trzecią i ostatnią modernizowaną stacją w naszej Gminie. Dzięki temu wszyscy Mieszkańcy będą mieli zapewnione dostawy wody o najlepszej jakości i parametrach.
Konsekwentnie rozbudowujemy sieć kanalizacji sanitarnej co ma bardzo duży wpływ na poprawę jakości życia Mieszkańców i ochronę środowiska. W ramach zadania zostanie wykonana sieć o łącznej długości blisko 12 km.
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00