Program rządowy „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Program rządowy „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

29 lutego 2024

Gmina Kłoczew uzyskała dofinansowanie na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Szczegóły Programu – zobacz na stronie: Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Kłoczew przewidziano, że w 2024 r. Program będzie realizowany od 01 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 400 084,80 zł.

Całkowita wartość projektu: 400 084,80 zł.

W związku z przeprowadzoną rekrutacją do Programu zakwalifikowano 19 osób, w tym:

2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną:

17 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00