Trwa rekrutacja do projektu „Szkoły nowych możliwości”

Trwa rekrutacja do projektu „Szkoły nowych możliwości”

2 lutego 2024

Zachęcamy uczniów i nauczycieli naszych szkół do wzięcia udziału w projekcie „Szkoły nowych możliwości– wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Kłoczew” w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne poniżej, zaś w wersji papierowej w szkołach oraz biurze projektu: Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie, ul. Długa 67/4.

Termin na złożenie formularzy rekrutacyjnych dla uczniów upływa 14 lutego 2024 r, zaś dla nauczycieli – 16 lutego 2024 r.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz i oświadczenie uczestnika) należy złożyć w w/w terminach w sekretariacie danej szkoły lub biurze projektu.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Dla wydruków czarno – białych:

Zał. nr 1a Formularz zgłoszeniowy uczeń

Zał. nr 1b Formularz zgłoszeniowy nauczyciel

Zał. nr 2 Oświadczenie RODO.cz-b

Zał. nr 3 Rekomendacja nauczyciela, wychowawcy

Zał. nr 4 Rekomendacja dyrektora

Zał. nr 5 Deklaracja udziału w projekcie

Dla wydruków kolorowych:

Zał. nr 1a Formularz zgłoszeniowy uczeń

Zał. nr 1b Formularz zgłoszeniowy nauczyciel

Zał. nr 2 Oświadczenie RODO.kolor

Zał. nr 3 Rekomendacja nauczyciela, wychowawcy

Zał. nr 4 Rekomendacja dyrektora

Zał. nr 5 Deklaracja udziału w projekcie

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00