INFORMACJA o zasadach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – LUTY 2024 rok

INFORMACJA o zasadach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – LUTY 2024 rok

30 stycznia 2024

Informuję, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kłoczew, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (NOWY WZÓR) w referacie podatkowym Urzędu Gminy w Kłoczewie w terminie:

od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 styczna 2024 roku.
  2. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej.
  3. Zestawienie faktur.
  4. Umowy dzierżawy lub oświadczenie dzierżawcy – w przypadku osób, które dzierżawią grunty.

 

Producenci rolni, którzy oprócz użytków rolnych prowadzą także chów lub hodowlę bydła, świń, owiec, kóz lub koni winni dołączyć dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający odpowiednio:

  1. Informację o liczbie DJP bydła w gospodarstwie w 2023 r.
  2. Informację o liczbie świń w gospodarstwie w 2023 r.
  3. Informację o liczbie DJP owiec w gospodarstwie w 2023 r.
  4. Informację o liczbie DJP kóz w gospodarstwie w 2023 r.
  5. Informację o liczbie DJP koni w gospodarstwie w 2023 r.

Dokumenty, o których mowa powyżej wydawane będą przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR na wniosek producenta rolnego.

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi po otrzymaniu dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,  zgodnie z terminem wskazanym w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1948), tj. 1 – 30 kwietnia 2024 r. gotówką w BS  Ryki O/Kłoczew lub  przelewem na  rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wójt Gminy Kłoczew
/-/
Zenon Stefanowski

Do pobrania:

Wzór_wniosku_akcyza_2024

Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej

Zestawienie faktur

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00