Zasady zgłoszeń i rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

25 stycznia 2024

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

Prosimy rodziców o złożenie w sekretariacie szkoły obwodowej do dnia 1 marca 2024 r. wypełnionego druku Zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami. Rodzice kandydata składają wówczas wypełniony Wniosek o przyjęcie do klasy I w sekretariacie wybranej szkoły w terminie od 4 do 8 marca br. Jeżeli w rodzinie kandydata spełnione jest co najmniej jedno z poniższych kryteriów, wówczas do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Kryteria brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego:

Lp. Kryteria Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Liczba punktów
1. Co najmniej jedno z rodziców pracuje u pracodawcy w obwodzie danej szkoły oświadczenie rodzica kandydata 3
2. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego przy danej szkole podstawowej lub do punktu przedszkolnego znajdującego się w obwodzie danej szkoły oświadczenie rodzica kandydata 2
3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły oświadczenie rodzica kandydata 1

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają dyrektorzy poszczególnych szkół.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, kryteria brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz wzory niezbędnych dokumentów do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w sekretariatach szkół.

Wymagane dokumenty należy złożyć zgodnie z przyjętym harmonogramem w sekretariacie szkoły wybranej jako preferencyjna, w godzinach jego pracy.

Zgłoszenie dziecka do kl. I zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie do kl. I

Oświadczenia do wniosku kl. I (.docx)

Oświadczenia do wniosku kl. I (pdf)

Zarządzenie – terminy rekrutacji do klas I

Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do klas I

 

 

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00