DOFINANSOWANIE DO INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

DOFINANSOWANIE DO INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

22 stycznia 2024

Szanowni Państwo, Właściciele Nieruchomości

informujemy, że Gmina Kłoczew jako członek Klastra Energii przystępuje do naboru o dofinansowanie w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

Przewidywana wartość dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej i jest przeznaczony dla osób, które przeszły weryfikację techniczną.

Jednocześnie informujemy, że w pierwszej kolejności udział w projekcie mają zapewniony właściciele nieruchomości, którzy w roku 2022 uzyskali pozytywną weryfikację techniczną możliwości montażu wybranych źródeł OZE.

Dofinansowanie można uzyskać  na jedno bądź kilka źródeł OZE:

  1. zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  2. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  3. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  4. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą złożyć ankietę informacyjną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2024 r. do godz. 15:00

Ankieta informacyjna – mieszkaniec B2.2.2 – 19.01.2024

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00