Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Kłoczewie do potrzeb procesu kształcenia

Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Kłoczewie do potrzeb procesu kształcenia

16 listopada 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu: INWESTYCJE W OŚWIACIE – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty

Nazwa zadania: Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej w Kłoczewie do potrzeb procesu kształcenia

Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 341 992,10 zł

Gmina Kłoczew pozyskała wsparcie finansowe na rozwój zaplecza infrastrukturalnego Szkoły Podstawowej w Kłoczewie. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace budowlane mające na celu dostosowanie trzech sal dydaktycznych i sali gimnastycznej do potrzeb procesu kształcenia, w tym potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Zaplanowane prace obejmują: wymianę podłóg w salach dydaktycznych, cyklinowanie i lakierowanie podłogi na sali gimnastycznej, wymianę drzwi wewnętrznych, odnowienie powłok malarskich oraz wymianę oświetlenia w w/w pomieszczeniach.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00