Zagospodarowanie skweru pod cele turystyczno – rekreacyjne

Zagospodarowanie skweru pod cele turystyczno – rekreacyjne

24 października 2023

We współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich Kłoczew w czerwcu 2022 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie skweru pod cele turystyczno – rekreacyjne” w ramach naboru wniosków przez Lokalną Grupę Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej.

Całkowite koszty zadania to 250 tys. zł w tym dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014 – 2020 to 168 106,00 zł

Zadanie będzie realizowane w centrum miejscowości Kłoczew na części działki o numerze ewidencyjnym 1100 przy ul. Długiej i obejmuje:

1. Wymianę utwardzenia z kostki brukowej na płyty chodnikowe wraz z montażem oświetlenia posadzkowego.

2. Wykonanie ogrodzenia skweru z pustaka ozdobnego.

3. Nasadzenia z drzew i krzewów

4. Mała architektura w tym :

  • Montaż ławki parkowej bez oparcia przykręcanej do podłoża (6 szt.)
  • Montaż stojaka na rowery przykręcanego do podłoża (4 szt.)
  • Montaż słupków stalowych zaporowych przykręcanych do podłoża (6 szt.)

5. Remont istniejącego obelisku.

Umowę o dofinansowanie KGW podpisało 14 listopada 2022 r. i obecnie trwają roboty budowlane.

Celem projektu jest poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Kłoczew poprzez wykorzystanie i przygotowanie miejsca związanego w zabytkami lokalnego dziedzictwa historycznego. Skwer będzie służyć nie tylko mieszkańcom ale też jako miejsce odpoczynku dla turystów zarówno rowerowych jak pieszych zwiedzających znajdującego się w pobliżu obiekty zabytkowe.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00