Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

22 września 2023

W najbliższą niedzielę – 24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027. Lokal wyborczy znajdował się będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie przy ul. Klonowej 2. Głosowanie w godzinach od 8.00 do 18.00.

W głosowaniu mogą uczestniczyć płatnicy podatku rolnego i z działów specjalnych produkcji rolnej.

Głosować można nie więcej niż na dwóch kandydatów, stawiając znak „x” w kratkach z prawej strony przy nazwiskach i imionach dwóch kandydatów. Postawienie znaku „x” w więcej niż dwóch kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Lubelskiej Izby Rolniczej

https://www.lir.lublin.pl/o-nas/wybory-2023

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00