Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich

18 września 2023

Modernizacja drogi w miejscowości Gózd będzie polegała na modernizacji dr. gminnej o długości 890 m. stanowiącej połączenie między dr. powiatowymi 1346L i 1420L.

Modernizacja drogi 102810L w Starym Zadybiu będzie polegała na modernizacji odcinka drogi gminnej o długości 563 m. Droga znajduje się w centrum miejscowości w skoncentrowanej zabudowie i prowadzi do bardzo potrzebnego w obecnym czasie zakładu przetwórstwa owoców miękkich „Ulmer”. Ruch na drodze jest bardzo natężony z uwagi na dostawy surowców i transport (w tym 80% na eksport) przetworzonych owoców.

Inwestycje zostały zainicjowane przez mieszkańców którzy zgłaszali do Gminy zły stan przedmiotowych dróg i konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu, szczególnie pieszych.

Modernizacja dróg gminnych pozytywnie wpłynęła na polityki zrównoważonego rozwoju ponieważ zakłada poprawę jakości życia społeczności lokalnej.

Realizacja inwestycji możliwa była dzięki wsparciu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja 3 PGR w kwocie 1 401 000,00 zł.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00