Aktywna tablica na lata 2020 – 2024

Aktywna tablica na lata 2020 – 2024

1 września 2023

 

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania
w ramach
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

 

 Wartość dofinansowania: 35 000,00 zł

Wkład własny Gminy: 8 750,00 zł

Całkowita wartość zadania: 43 750,00 zł

Gmina Kłoczew otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” dla szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Goździe.

Otrzymaną dotację szkoła wydatkuje na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup pomocy dydaktyczno-terapeutycznych pozwoli zróżnicować oddziaływanie terapeutyczne, zapewniając jednocześnie wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00