Apel do Mieszkańców

Apel do Mieszkańców

6 czerwca 2023

w związku z trwającą suszą apelujemy o niewykorzystywanie wody pitnej z wodociągu do podlewania upraw i trawników.

Pragniemy wyraźnie podkreślić, że woda z sieci wodociągowej służy do celów użytkowych gospodarstw domowych i prowadzonej działalności, nie zaś do nawadniania upraw.

Niestety, w wyniku braku zrozumienia problemu przez niektórych odbiorców, mieszkańcy miejscowości położonych najdalej od stacji uzdatniania wody, borykają się z brakiem wody do celów bytowych co stawia ich w roli najbardziej pokrzywdzonych względem pozostałych w naszej gminie.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00