Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla

4 maja 2023

Wójt Gminy Kłoczew informuje, że od 4 maja 2023 r. rusza sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez Gminę Kłoczew, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Osoby uprawnione do dodatku węglowego, które chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy powinny złożyć wniosek o zakup węgla w ramach końcowej sprzedaży. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Kłoczew od 4 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpływu.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 113 ton

W tym:
• węgiel 99 ton
• eko groszek 14 ton

Cena sprzedaży węgla wynosi 2000,00 zł brutto za 1 tonę.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca zostanie poproszony do uiszczenia opłaty za  nabywany węgiel w kasie Urzędu lub na wydzielone konto bankowe.  Fakturę za opłacony węgiel można będzie odebrać w Urzędzie Gminy Kłoczew, w pokoju nr 9, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

Zniesiony został dotychczasowy limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie od tego czy mieszkaniec zakupił już węgiel w sprzedaży preferencyjnej w ilości maksymalnej dotychczas przewidzianej ustawą 3 ton, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych. Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych co oznacza, że węgiel w Gminie Kłoczew będą mogli nabywać również mieszkańcy innych Gmin.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce. W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego. Wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia mieszkańcy Gminy Kłoczew mogą  złożyć w urzędzie Gminy Kłoczew od dnia 4 maja br. najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Załączniki:

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00