Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew

18 listopada 2022

Zakres robót obejmuje:

  • Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Kłoczew :
  • 120 latarni wolnostojących w 10 miejscowościach

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew

1. demontaż 711 sztuk opraw oświetlenia ulicznego

2. wymiana 202 sztuk wysięgników

3. przebudowa 110 sztuk istniejących wysięgników – montaż nad linią NN

4. wymiana przewodów w wysięgnikach – 711 kompletów

5. wymiana i montaż zacisków prądowych oraz zabezpieczeń – 711 sztuk

6. montaż opraw LED 51W na wysięgnikach lub słupach – 711 sztuk

7. montaż inteligentnych, grupowych sterowników – 57 kompletów

8. montaż grupowej kompensacji mocy biernej – 57 kompletów

9. wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia – 711 kompletów

  • Wartość zadania: 2 437 757,28 zł
  • Dofinansowanie: 85%, 1 877 073,11 zł
  • Źródło: RPO Województwa Lubelskiego
  • Termin realizacji: 15.11.2022 r.
  • Beneficjent: Gmina Kłoczew
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00