Przebudowa drogi nr 102816L Przykwa – Janopol (realizowane w 2022 r.)

Przebudowa drogi nr 102816L Przykwa – Janopol (realizowane w 2022 r.)

18 października 2022

Przedmiotem zadania było:

  1. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 5 m;
  2. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;

na długości 835 m, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 57 w miejscowości: Przykwa, gm. Kłoczew.

  • Wartość umowy: 567 951,43 zł
  • Dofinansowanie: 23%, 130 000,00 zł
  • Źródło: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z budżetu województwa lubelskiego
  • Termin realizacji: 30.09.2022 r.
  • Wnioskodawca: Gmina Kłoczew
  • Wykonawca: IRKOP z siedzibą w Brusowie

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00