POLSKI ŁAD dla Starego Zadybia i Gozda

POLSKI ŁAD dla Starego Zadybia i Gozda

25 lipca 2022

Dzisiaj, w imieniu Rządu RP, Poseł Ziemi Lubelskiej Sławomir Skwarek w siedzibie Powiatu Ryckiego wręczył symboliczną promesę na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład edycja trzecia – PGR.

 

Nasze dwa wnioski na modernizację kolejnych dróg gminnych: w Starym Zadybiu i Goździe oraz na modernizację boiska w Starym Zadybiu uzyskały wsparcie w kwocie 3 263 000,00 zł. (odpowiednio 1 401 000,00 zł i 1 862 000,00 zł)

Obecnie realizowana jest przebudowa 27 odcinków dróg w ramach w ramach pierwszej edycji Programu.

Łącznie w roku bieżącym i przyszłym zrealizujemy gminne inwestycje drogowe za kwotę ponad 20 mln. zł !!! ok

 

W imieniu Mieszkańców Gminy dziękuje Ministrom, Posłom Ziemi Lubelskiej i Rządowi za wsparcie potrzeb inwestycyjnych naszej Gminy.

Wójt Gminy Kłoczew

Zenon Stefanowski

#PolskiŁad

 

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00