Stypendium szkolne – weryfikacja dochodów

Stypendium szkolne – weryfikacja dochodów

29 marca 2022

Informujemy uczniów, rodziców, opiekunów prawnych z terenu Gminy Kłoczew, którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022, że istnieje możliwość wydłużenia okresu wypłaty świadczenia. Od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego wynosi 600 zł na jedną osobę w rodzinie.

 

W celu wydania decyzji zmieniających niezbędna jest ponowna weryfikacja dochodów oraz liczby osób w rodzinie wnioskodawcy w okresie styczeń-marzec 2022 r.

W związku z powyższym, wnioskodawcy zobowiązani są do wyrażenia zgody na zmianę decyzji oraz złożenia stosownego oświadczenia lub przedłożenia zaświadczeń o wysokości dochodów
i liczby osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącach styczeń, luty, marzec 2022 r.

Wzór dokumentu do pobrania poniżej.

Składając powyższe dokumenty należy pamiętać o tym, że:

– od 1 stycznia 2022 r. nastąpił wzrost płacy minimalnej (w przypadku osób zatrudnionych).

– od 1 stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego tj. 345 zł.

– od 1 marca 2022 r. nastąpiła waloryzacja rent, emerytur, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rent socjalnych

(w przypadku osób pobierających w/w świadczenia).

Fakty te wpływają na wysokość dochodów rodziny.

 

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w terminie od 1 do 8 kwietnia 2022 r.
w Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie ul. Długa 67/4 w godzinach pracy urzędu.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z pracownikiem merytorycznym
pod nr tel. 25 754-31-64.

 

Do pobrania: Oświadczenie

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00