Wodociągi i kanalizacja

Badania wody z wodociągów znajdują się naszym BIP <<kliknij tutaj>>

 

Wodociągi

Urząd Gminy w Kłoczewie informuje, że od dnia 1 maja 2014 r. administratorem sieci wodociągowej jest przedsiębiorstwo:

Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ Jurzysta Henryk, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew

Awarie należy zgłaszać do konserwatora sieci tel. 661 542 031 (do godz. 1600)

lub do administratora sieci pod nr. tel. 601 953 987 (po godz. 1600)

Obecną stawkę za m3 wody reguluje Decyzja WA.RZT.70.80.2021/5 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Wyszczególnienie Wysokość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa 1 Cena wody zł/m3 2,47 2,47 2,47
Stawka opłaty abonamentowej zł/m3/kwartał 4,70 4,70 4,70
Grupa 2 Cena wody zł/m3 2,57 2,57 2,57
Stawka opłaty abonamentowej zł/m3/kwarta 4,70 4,70 4,70

Kanalizacja

Stawki związane z odprowadzaniem ścieków reguluje Decyzja WA.RZT.70.79.2021/4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wysokość cen za odprowadzone ścieki na okres od 1-36 miesięcy.

Lp. Taryfowa grupa  odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
1 2 3 4 5
1.

 

Grupa 1

 

cena  za 1m³  ścieków 5,50 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 1,50 zł/odb./m-c
2.

 

Grupa 2

 

cena  za 1m³  ścieków 5,87 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 1,50 zł/odb./m-c
3.

 

Grupa 3

 

cena  za 1m³  ścieków 5,50 zł/m³

 

Do pobrania:

Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni

Wykaz firm asenizacyjnych – Gmina Kłoczew