Szkoła Podstawowa w Starym Zadybiu

 

Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” z Oddziałami Przedszkolnymi w Starym Zadybiu.
Stare Zadybie 118, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 032
Strona internetowa: https://spstarezadybie.szkolna.net
e-mail:  sp1plmwwazadst@wp.pl
Dyrektor Szkoły – mgr Hanna Pieńkosz

Rys historyczny
Szkoła znajduje się we wsi Stare Zadybie na krańcu gminy Kłoczew przy drodze powiatowej Ryki – Żelechów, w odległości ponad 4 km od siedziby gminy. Do szkoły uczęszczają dzieci ze Starego Zadybia, Nowego Zadybia, Wygranki i Zarytego. Miejscowości te tworzą obwód szkoły.

Szkoła w  Starym Zadybiu powstała prawdopodobnie w XIX w. Wg informacji najstarszych mieszkańców, jeszcze w ubiegłym wieku miejscowy dziedzic Pan Jerzy Piaskowski zatrudniał nauczyciela, który uczył nie tylko jego dzieci, ale również dzieci służby dworskiej. Jeszcze przed I wojną światową lekcje odbywały się w Powszechnej Szkole Podstawowej mieszczącej się w prywatnych domach miejscowych mieszkańców, jak również w  budynku mleczarskim. Z informacji wynika, że nie wszyscy uczęszczali do szkoły systematycznie.

W latach 30-tych i 40-tych szkoła w Starym Zadybiu mieściła się w 3-izbowym budynku przekazanym na cele oświatowe przez dziedzica. Dzieci uczyły się do trzeciej klasy.
W dniu 20.09.1959 r. Inspektor Oświaty w Rykach, pod który podlegała szkoła przejął całkowicie były dwór na rzecz szkoły wraz z przyległym parkiem o pow. ok. 2 ha. Pomoc finansową na dostosowanie obiektu na szkołę dostarczyli tutejsi mieszkańcy.

Dnia 13.09.1964 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika i nadania szkole imienia 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejscowych oraz weterani którzy jako lotnicy zakwaterowani byli w latach 1943-44 w budynku szkolnym. Od tego wydarzenia rozpoczęła się bliska współpraca jednostki wojskowej 1 PLM „ Warszawa” z Mińska Mazowieckiego z tutejszą szkołą.

Dzięki staraniom Pani dyrektor Haliny Gruza w dniu 7 maja 1983 r. odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru. Sztandar wręczony szkole dodawał jej powagi i podnosił jej godność. Dzięki pomocy żołnierzy została tez odrestaurowana Izba Pamięci Narodowej.
Zgromadzone dokumenty i przedmioty wartościowe pod względem historycznym pełnią do dnia dzisiejszego dodatkową rolę oświatowo-wychowawczą.

Ważnym wydarzeniem z życia szkoły była dekoracja sztandaru szkoły Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w dniu 10.11.2009 r. Medal ten nadała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za opiekę nad miejscami walki i męczeństwa.
Budynek szkoły i jego parkowe otoczenie są pod prawną ochroną konserwatorską.

(Opracowano na podstawie Kroniki szkoły)