Szkoła Podstawowa w Kawęczynie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kawęczynie   
Kawęczyn 4, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25 75 43 676
e-mail:  szkolaspkaweczyn@wp.pl
Adres strony www:  www.kaweczyn.szkolna.net
p.o. Dyrektora Szkoły – mgr Ewa Sobiech

HISTORIA SZKOŁY

Historia Szkoły Podstawowej w Kawęczynie sięga aż 1924 r., kiedy to gospodarze wsi kupili stary dom i plac. Dom został przebudowany i wyremontowany. Urządzono w nim 2 sale lekcyjne, korytarz i komórkę.
1 września  1930 roku działalność rozpoczęła szkoła urzędowa przydzielona przez Inspektorat Szkolny w Garwolinie. Pracował w niej jeden nauczyciel Pan Andrzej Olędzki.
Od 1 września 1939 r. do 1941 r. w czasie okupacji niemieckiej szkołę zamknięto i młodzież nie mogła się uczyć. Dopiero w 1942 roku przybyła do wsi Pani Zofia Sitek i objęła stanowisko kierownika siedmioklasowej Szkoły Podstawowej w Kawęczynie.
W roku szkolnym 1958/59 do szkoły uczęszczało 103 dzieci. Budynek był za mały na pomieszczenie tak dużej liczy uczniów wynajęto 2 pokoje u gospodarzy i tam prowadzono lekcje. Wówczas zaczęła się rodzić idea budowy szkoły. W 1963 roku został wywłaszczony 1 ha placu od Pana Michała Łukasiaka pod jej budowę.

19 września 1967 r. w Kawęczynie wybuchł pożar, który strawił 113 budynków, w tym budynek szkolny mieszkańcy rozpoczęli intensywne pracę przy budowie nowego budynku szkolnego i mieszkalnego dla nauczycieli.
10 kwietnia 1969 roku zaczęła się długo oczekiwana przeprowadzka do nowej szkoły.

Szkoła Podstawowa w Kawęczynie jest szkołą wiejską, prowadzoną przez gminę Kłoczew. Obwód szkoły obejmuje wsie: Kawęczyn, Padarz, Rzyczyna. Od czasu istnienia Szkoły Podstawowej w Kawęczynie kierownictwo pełnili:
1. Zofia Sitek – od 1942 r.
2. Maria Całka – od 1968 r.
3. Marian Pieńkosz – od 1979 r.
4. Marianna Piszczek – od 1998 r.
5. Ewa Sobiech – p.o. dyrektora od 2018 r.

W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1969 r. do 1999 roku realizowała program szkoły ośmioklasowej. Od 1999 r. zgodnie z założeniami reformy oświaty zmodyfikowano system nauczania i wychowania wprowadzając 6-letnią szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym, a od 2017 r. stała się szkołą podstawową z  klasami I-IV i dwoma oddziałami przedszkolnymi.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kawęczynie posiada 6 sal lekcyjnych z pracownią komputerową, bibliotekę, kuchnię, jadalnię, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora. W budynku znajdują się: kotłownia i pomieszczenie na skład  opału, sanitariaty, holl, korytarz zajmują szatnie.

Wyposażenie w pomoce naukowe jest sukcesywnie wzbogacane dzięki środkom budżetowym oraz projektom unijnym. Uczniowie mają do dyspozycji dwa place zabaw i boisko szkolne, z którego mogą także korzystać mieszkańcy wsi.