Składy stałych Komisji Rady Gminy

I. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1.

Grzyb Jerzy Przewodniczący

2.

Kryczka Marian Zastępca Przewodniczącego

3.

Kucharczyk Karolina Członek

4.

Wąsikowski Jerzy Członek

 

II. Komisja Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

1.

Babik Roman Przewodniczący

2.

Grzyb Jerzy Zastępca Przewodniczącego

3.

Kasprzak Mariusz Członek

4.

Polak Adam Członek

5.

Stoń Dariusz Członek

 

III. Komisja Edukacji i Spraw Społecznych

1.

Cąkała Marek Przewodniczący

2.

Celej Teresa Zofia Zastępca Przewodniczącego

3.

Filipek Michał Członek

4.

Gruza Aneta Członek

5.

Łukasiak Witold Andrzej Członek

 

IV. Komisja Finansów i Mienia Komunalnego

1.

Kryczka Marian Przewodniczący

2.

Cąkała Marek Zastępca Przewodniczącego

3.

Łukasiak Witold Andrzej Członek

4.

Stoń Dariusz Członek

5.

Wąsikowski Jerzy Członek

 

V. Komisja Rewizyjna

1.

Filipek Michał Przewodniczący

2.

Babik Roman Zastępca Przewodniczącego

3.

Filiks Waldemar Jerzy Członek

 

IV. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1.

Celej Teresa Zofia Przewodniczący

2.

Filiks Waldemar Jerzy Zastępca Przewodniczącego

3.

Błażejczyk Tadeusz Krzysztof Członek

4.

Kucharczyk Karolina Członek

5.

Polak Adam Członek