Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Zadybiu

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 otrzymanej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi gminie Kłoczew udało się zmodernizować świetlicę wiejską w Nowym Zadybiu.

Prace w świetlicy rozpoczęto 19 maja 2014 r. a zakończono 31 lipca 2014 r. W ramach przeprowadzonej operacji wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacje wodno – kanalizacyjne, rurociągi i odpływy, zamontowano baterie zlewozmywakowe, umywalki, termę elektryczną i urządzono toaletę. W ramach prac modernizacyjnych wykonano również osadnik ścieków o poj. 10 m3.

Wewnątrz budynku przeprowadzono prace budowlane polegające na wykonaniu tynków, izolacji przeciwwilgociowych, wykonano posadzki z płytek i pomalowano ściany.

Umowę przyznania pomocy podpisano 12 czerwca 2014 r. w Lublinie. Kwota pomocy wyniosła 25 000,00 zł a całość operacji to 47 412,13 zł.

Galeria zdjęć