Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Gmina Kłoczew w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Kłoczewie otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację „OIC Poland” w Lublinie. Obecnie realizuje grant pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Wdrożenie modeLOWE na terenie Gminy Kłoczew w ramach umowy nr 15/LOWE/2017 ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Szkole Podstawowej w Kłoczewie został utworzony Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Kłoczew grantu w wysokości 177 200,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację szkoleń, kursów i warsztatów które będą prowadzone w ramach działalność Ośrodka.

Odbiorcami działań utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w naszej gminie będą osoby dorosłe, w tym rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny.

Wypracowane kursy i szkolenia w ramach LOWE

Lp.

Rodzaj kursu/szkolenia

Liczba grup/liczba godzin

Realizator/miejsce

1

Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej w formie warsztatów wokalno – instrumentalnych

1 x 90

Kłoczew

2

Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej w formie warsztatów wokalno – instrumentalnych

1 x 90

Czernic

3

Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej w formie warsztatów wokalnych

1 x 90

Kawęczyn

4

Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej w formie warsztatów emisyjno – wokalnych (chóralnych)

1 x 90

Kłoczew

5

Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości: Warsztaty kulinarne, kurs krawiecki

3 x 40

Kłoczew, Czernic, Kawęczyn

6

Kurs informatyczny

2 x 60

Kłoczew

7

Rozwijanie kompetencji informatycznych na podstawie warsztatów fotograficznych

1 x 60 lub
2 x 30 w zależności od potrzeb

Kłoczew, plener

8

Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości: Warsztaty zdobienia techniką decoupage

3 x 30

Nowe Zadybie, Kłoczew

9

Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości: Warsztaty florystyczne

5 x 30

Czernic, Przykwa, Kawęczyn, Nowe Zadybie Gózd, Wola Zadybska, Gęsia Wólka, Bramka (do wyboru)

10

Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich na podstawie kursu udzielania pierwszej pomocy

2 x 20

Kłoczew

11

Rozwijanie kompetencji społecznych: Warsztaty komunikacji interpersonalnej

2 x 40

Kłoczew

Do pobrania:

1.       Diagnoza potrzeb środowiska lokalnego w zakresie aktywności edukacyjnej oraz ocena potencjału Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Kłoczewie

2.       Dziennik zajęć (dla trenera)

3.       Formularz rekrutacji (dla uczestnika)

4.       Kwestionariusz oceny szkolenia (dla uczestnika)