Inwestycje w roku 2017

Modernizacja dróg
W ostatnim czasie można było zaobserwować na terenie gminy Kłoczew prace związane z wykonywaniem nowych nawierzchni asfaltowych. Pojawiły się one na następujących odcinkach dróg w miejscowościach:
1. Wola Zadybska Kolonia
2. Czernic – Przykwa
3. Stryj
4. ul. Okopowa w Kłoczewie
5. Wylezin – Przykwa

Oddano do użytku ponad 4 kilometry nowej nawierzchni, niektóre z nich jeszcze niedawno miały charakter nieutwardzonej drogi gruntowej.

Okres realizacji: 12.06.2017 r. – 19.09.2017 r.
Koszt inwestycji  878 988,17 zł brutto

 

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Janopol
Ochotnicza Straż Pożarna w Janopolu wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo – gaśniczy marki VOLVO FL 10 wraz z  dodatkowym wyposażeniem.
Wartość pojazdu: 119 925,00 zł brutto

 

Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej

Ruszyła budowa przedszkola w centrum Kłoczewa. Teren prac został ogrodzony i oznaczony, a na miejsce prac wjechał ciężki sprzęt. To kolejna, potrzebna inwestycja w naszej gminie.

Przewidywany termin wykonania inwestycji to 28 wrzesień 2018 r. a koszt to 3 112 359,95 zł brutto.

Budynek przedszkola zyska 4 sale zajęć z zapleczami, salę ćwiczeń i salę zajęć fakultatywnych, szatnię, zaplecze sanitarne, socjalne i pomieszczenia biurowe. Placówka będzie w pełni wyposażona i spełniająca najwyższe standardy. Kuchnia w nowym obiekcie będzie obsługiwać także stołówkę szkolną. Na terenie inwestycji zaplanowano plac zabaw, sieć nowych chodników, miejsca postojowe wraz z terenami zielonymi.


Wykonanie remontu dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem
Wartość inwestycji: 106 995,05 złbrutto

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gruntowych położonych na terenie gminy Kłoczew w miejscowościach:
1) Kawęczyn        
2) Kokoszka
3) Kurzelaty         
4) Rzyczyna           
5) Wylezin             
6) Stare Zadybie
7) Zaryte                
8) Gęsia Wólka
poprzez nawiezienie betonu kruszonego i tłucznia kamiennego o grubości warstwy 15 cm wraz z zagęszczeniem w ilości 5 737 m2.

 

Dostawa urządzeń zabawowych i elementów małej architektury na potrzeby świetlicy wiejskiej
w miejscowości Bramka

Ślizg plastikowy, trap wejściowy, pomost ruchomy, huśtawka podwójna z siedziskiem gumowym
i koszykowym, huśtawka ważka, bujak konik i ławka metalowa – taki sprzęt znalazł się przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bramka. Miejsce zabaw poprawi estetykę wsi i bezpieczeństwo osób, szczególnie dzieci.
Koszt inwestycji 14 988,78 zł brutto

Zakup i montaż wiat przystankowych

Kolejne wiaty przystankowe stanęły w miejscowościach: Janopol, Przykwa, Gęsia Wólka i Gózd.
To kontynuacja rozpoczętej w poprzednich latach sukcesywnej wymiany wiat przystankowych, które zapewnią ochronę pasażerom oczekującym na autobusy podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Wartość inwestycji: 18 435,00 zł brutto