Inwestycje w 2019 r.

Modernizacja dróg
Zakończono roboty modernizacyjne nawierzchni dróg położonych w gminie Kłoczew na następujących odcinkach:
a) Modernizacja drogi w m. Czernic (dz. geod. nr 901) – dł. odcinka 350 mb;


b) Modernizacja drogi w m. Przykwa (dz. geod. nr 540) – dł. odcinka 880 mb:


c) Modernizacja drogi w m. Sosnówka (dz. geod. nr 163) – dł. odcinka 610 mb;


d) Modernizacja ul. Okopowej w m. Kłoczew (dz. geod. nr 1334/2) – dł. odcinka 400 mb;


e) Modernizacja ul. Spacerowej w m. Kłoczew (dz. geod. nr 507) – dł. odcinka 213 mb;

Oddano do użytku 2 453 mb nowej nawierzchni, niektóre z nich jeszcze niedawno miały charakter nieutwardzonej drogi gruntowej.

Okres realizacji: 21.05.2019 r. – 08.07.2019 r. Koszt inwestycji 538 535,11brutto

Wykonawcą była firma: IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz, Brusów 58A, 08 – 500 Ryki.
 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączami w miejscowości Czernic, Kawęczyn i Kłoczew – etap I i II”

31 maja br. Sieć kanalizacyjna w m. Kłoczew, Czernic i Kawęczyn została oficjalnie oddana do użytku.
Nowo wybudowane odcinki kanalizacji umożliwią przyłączenie do sieci ok. 260 gospodarstw domowych.

Inwestycja obejmowała wybudowanie ok. 17 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz
z 6 przepompowniami ścieków.  Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączami w miejscowości Czernic, Kawęczyn i Kłoczew  – etap I i II” finansowanego ze środków w ramach operacji typu Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych ztworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” wramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014 – 2020.

 
„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czernic”

W październiku br. ma się zakończyć kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Czernicu. Całkowity koszt inwestycji wynosi około 900 tys. złotych. Obecnie trwają już roboty wykończeniowe.