Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie
ul. Klonowa 2
08-550 Kłoczew

Telefon: (0-25) 751 16 85
Fax: (0-25) 754 32 58
E-mail: gok@kloczew.pl
Wiecej na www GOK

Kadra Gminnego Ośrodka Kultury:

Dyrektor GOK: Anna Żaczek

Głowna księgowa: Patrycja Stępnicka (w zastępstwie Olga Galińska)

Animator kultury: Longina Cybulska

Instruktor ds. promocji, reklamy i organizacji imprez: Wioleta Woźniak

Starszy Bibliotekarz: Anna Popiołek

Pracownik Gospodarczy: Danuta Kuden