Dla Inwestorów

Na podstawie Zarządzenia Starosty Ryckiego Nr 29/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji i Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu oraz jego organizacji i zgodnie z art. 28b-28g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zmianami poniżej przedstawimy harmonogram narad Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

HARMONOGRAM NARAD ZESPOŁU DS. KOORDYNACJI USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU NA ROK 2018
działającego na terenie Starostwa Powiatowego w Rykach

Lp.

Miesiąc

Dzień

1

Styczeń

4, 18

2

Luty

1, 15

3

Marzec

1, 15, 29

4

Kwiecień

12, 26

5

Maj

10, 24

6

Czerwiec

7, 21

7

Lipiec

5, 19

8

Sierpień

2, 16, 30

9

Wrzesień

13, 27

10

Październik

11, 25

11

Listopad

8, 22

12

Grudzień

6, 20

Harmonogram powyższy jest zaproszeniem do wzięcia udziału we wszystkich naradach Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu na rok 2018.

Narady Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu będą się odbywały w Starostwie Powiatowym w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10A, pokój 1 od godz. 900.

 

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rykach:

Wydział Budownictwa zapewnia obsługę w zakresie zadań wynikających pozwoleń prawa budowlanego, w tym: udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowanie i zmianę sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowanie zgłoszeń obiektów oddanych do użytku.

Henryk Lipiec – naczelnik wydziału

pokój nr 203, tel. (81) 865-74-66

Radosław Warowny referent sprawy z terenu miasta Ryki i gm. Ułęż, pokój nr 201, tel. (81) 865-74-64
Justyna Pielacha inspektor sprawy z terenu gm. Kłoczew i gm. Stężyca, pokój nr 201, tel. (81) 865-74-66
Beata Jońska inspektor sprawy z terenu gm. Ryki i gm. Nowodwór, pokój nr 202, tel. (81) 865-74-65
Dorota Nowak-Drzazga inspektor sprawy z terenu miasta Dęblin pokój nr 202, tel. (81) 865-74-65

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości:

Wydział zajmuje się prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych. Wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy, którego zakres zadań określa Starosta.

Ewa Pietryka – naczelnik wydziału

pokój nr 116, tel. (81) 865-74-80

Adam Kasprzak – zastępca naczelnika, ewidencja gruntów gm. Kłoczew, pokój nr 111, tel. (81) 865-74-81
Alina Majsterek ewidencja gruntów gm. Stężyca, pokój nr 111, tel. (81) 865-74-81
Dariusz Jabłoński ewidencja gruntów gm. Nowodwór, pokój nr 112, tel. (81) 865-74-82
Jolanta Rothkaehl ewidencja gruntów miasta Ryki, pokój nr 112, tel. (81) 865-74-82
Grażyna Pióro ewidencja gruntów gm. Ryki, pokój nr 113, tel. (81) 865-74-83
Tadeusz Chudek ewidencja gruntów gm. Ułęż, pokój nr 113, tel. (81) 865-74-83
Anna Wąsowska gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, pokój nr 114, tel. (81) 865-74-84
Agnieszka Waśko zadania z ust. o ujawnieniu w Księgach Wieczystych, pokój nr 114, tel. (81) 865-74-84

Wydział zamiejscowy w budynku Urzędu Miasta w Dęblinie
Andrzej Banaś, Łukasz Pogodziński ewidencja gruntów miasta Dęblin Tel. (81) 883-01-83

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFII
(na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Rykach)

Krzysztof Pudło tel. (81) 865-74-86
Adam Cybulski tel. (81) 865-74-86
Jerzy Szlendak tel. (81) 865-74-87
Edyta Mróz specjalista
Żaneta Niburska referent