Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączami w miejscowościach Czernic, Kawęczyn i Kłoczew

Gmina Kłoczew w dniu 17 lipca 2017 r. podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 00037-65150-UM0300098/16 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłoczew – działanie typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek obejmuje budowę 15,887 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Czernica, Kawęczyna i Kłoczewa w ramach II etapów. Do nowo wybudowanej sieci zostanie podłączonych min. 250 gospodarstw domowych.

Pierwszym etapem prac objęte zostaną miejscowości Kłoczew i Kawęczyn, jego zakończenie planujemy do dnia 1 września 2018 r., zaś w drugim etapie skanalizowana zostanie miejscowość Czernic – planowany termin zakończenia prac to 1 kwietnia 2019 r.

Parametry techniczne projektowanej sieci:
1. Sieć kanalizacji grawitacyjnej:
a) Ø200 mm – długość 5 577 m,
b) Ø160 mm – długość 1 200 m,
2. Przepompownie ścieków: 6 sztuk, P1 do P6 Ø 1 500 mm.
3. Łączna długość kolektorów z przepompowni P1 do P6 wynosi:
Ø 110 mm – długość 2 262 m.
Ø 125 mm – długość 2 635 m.
4. Sieć kanalizacji ciśnieniowej:
Ø 110 mm – długość 3 035 m.
5. Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne:
Ø 160 mm – długość 4 054,5 m.
6. Przyłącza kanalizacji ciśnieniowej – 75 szt.
Ø 40 mm – długość 4 054,5 m.
Ø 63 mm – długość    587 m.
Ø 160 mm – długość  384 m.
7. Przepompownie indywidualne z zasilaniem elektrycznym – 75 kpl.

Wartość całkowita I etapu prac projektu wg podpisanej umowy wynosi 3 088 119,18 PLN, II etapu 2 700 019,74 zł, dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi 1 812 746,00 PLN co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych, wkład własny gminy wynosi 3 975 392,92 PLN.