Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych – gradobicie

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych – gradobicie

27 maja 2024

Gmina Kłoczew informuje, że do dnia 7 czerwca 2024 roku poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w dniu 25 maja opadu atmosferycznego w postaci gradu.

 

Wypełniony wniosek oraz załączniki do wniosku muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika oraz powierzchnia upraw we wniosku o szacowanie szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw określonych we wniosku o dopłaty do ARiMR na 2024 rok.

Do składanego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji zgodności powierzchni gospodarstwa rolnego.

W przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kłoczew.

Wniosek_o_oszacowanie_strat

Zał_ nr_1_Oświadczenie_o_wielkości_produkcji_zwierzęcej_w_gospodarstwie_oraz_ewentualnych_upadkach_zwierząt

Zał_ nr_2_Oświadczenie_dotyczące_strat_inwestycyjnych_w_sadach_i_plantacjach_wieloletnich

Zał_nr_4_Oświadczenie_susza

 

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00