Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dane adresowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie
ul. Długa 67A, 08-550 Kłoczew
Tel. 25/ 75 43 179
e-mail: gops@kloczew.eurzad.eu

Godziny urzędowania:
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 740 do 1540

Nr konta bankowego 23 8724 1028 2003 2800 0736 0001
NIP: 826 14 31 855
Regon: 005183844

Struktura organizacyjna:
p. o. Kierownik – Renata Stachurska
Główny księgowy – Bogumiła Żmuda
Referent ds. funduszu alimentacyjnego – Barbara Kiliszek
Specjalista pracy socjalnej – Danuta Łukasiak
Starszy pracownik socjalny – Anna Burcon
Starszy pracownik socjalny – Anna Bachanek
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych – Marta Witkowska
Aspirant pracy socjalnej – Leszek Syroczyński
Pomoc administracyjna – Monika Dębek
Asystent rodziny – Anna Woźniak

Więcej informacji na stronie GOPS pod adresem https://gopskloczew.naszops.pl/