Modernizacja świetlico – strażnicy w Woli Zadybskiej – etap II

Modernizacja świetlico – strażnicy w Woli Zadybskiej – etap II

11 czerwca 2024

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach:

4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej udało się zmodernizować świetlico – strażnicę w Woli Zadybskiej.

 

Dzięki dobrej współpracy samorządu gminnego oraz druhów z OSP w Woli Zadybskiej przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu który w listopadzie 2023 r. złożono do Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” gdzie uzyskał rekomendację Rady LGD do dofinansowania. Wnioskodawcą jest OSP Przykwa – stowarzyszenie rejestrowe, co pozwoliło na uzyskanie dofinansowania na poziomie do 100%.

Umowę przyznania pomocy podpisano 5 lipca 2023 r. w Lublinie.

Całkowite koszty operacji wyniosły 337 020,00 zł zaś dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła aż 232 757,00 zł.

Prace w świetlicy rozpoczęto na wiosnę 2024 r. a zakończono 31 maja 2024 r.

 

W ramach przeprowadzonej operacji wykonano roboty w budynku świetlicy wiejskiej:

  1. Ocieplono ściany zewnętrzne i wykonano elewację z tynku silikatowego – silikonowego.
  2. Wymieniono drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.
  3. Wymieniono podłogi z terakoty.
  4. Wymieniono okładziny i balustrady schodów wewnętrznych.

Wykonawcą robót była firma INVEST Jarosław Ciołek z siedzibą w Starej Wróblinie.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00