INFORMACJA o sesji zwyczajnej Rady Gminy Kłoczew

INFORMACJA o sesji zwyczajnej Rady Gminy Kłoczew

12 marca 2024

Uprzejmie informuję o LXXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 20 marca 2024 roku o godz. 13:00 (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu 25 stycznia 2024 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami oraz o działalności Rady Gminy w okresie VIII kadencji samorządu.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2024 -2029,
2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2024,
3. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłoczew w 2024 roku”,
4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Kłoczewie przy ul. Długiej 67 w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Kłoczew.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)
Marek Cąkała

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00