INFORMACJA o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Kłoczew

INFORMACJA o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Kłoczew

12 marca 2024

Uprzejmie informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. (środa) o godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie się z planem pracy GOK na rok 2024.
3. Zapoznanie się z informacją na temat skarg składanych do Przewodniczącego Rady na działalność Wójta oraz do Wójta na działalność Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w 2023 r.
4. Analiza kosztów związanych z wyłapywaniem i umieszczaniem bezpańskich zwierząt w schronisku w roku 2023.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2024 -2029,
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2024,
3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłoczew w 2024 roku”,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Kłoczewie przy ul. Długiej 67 w lokalu użytkowym stanowiącym własność Gminy Kłoczew.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-)
Jerzy Grzyb

 Przewodniczący Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
(-)
Roman Babik

 Przewodniczący Komisji Edukacji i Spraw Społecznych
(-)
Marek Cąkała

 Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia Komunalnego
(-)
Marian Kryczka

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-)
Michał Filipek

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
(-)
Teresa Celej

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00