Informacja dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

12 grudnia 2023

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Kłoczew o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Kłoczewie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Obowiązek złożenia zgłoszenia wynika z ustawy, zaś w przypadku jego niezłożenia będziemy zobowiązani do samodzielnego zebrania danych w trakcie kontroli na terenie Państwa posesji w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia z oświadczeniem RODO w załączeniu lub do pobrania w Urzędzie Gminy w Kłoczewie (pok. 3).

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

 • Urzędu Gminy w Kłoczewie – sekretariat lub pok. 3 lub
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Kłoczew,  ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew lub
 • na elektroniczną skrzynkę podawczą:  epuap.gov.pl    Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym
 • e-mail: gmina@kloczew.pl
 • lub za pośrednictwem Sołtysa.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Do pobrania:  Zgloszenie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni

 

Wykaz firm wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących usługi asenizacyjne:

 1. Kan-Trans

Łukasz Kania, Dolna 1, 08-550 Kłoczew

tel. 722 309 191

E-mail lukaszjankania@gmail.com

 1. EKO WENA Wywóz Nieczystości Płynnych Artur Szlendak

Nowa Dąbia 69, 08-500 Ryki

NIP 716-261-24-70

Tel. 785 533 686, 785 466 035

E-mail kasia.szlendak@wp.pl

 1. EKO-TRANS Rafał Garbarczyk

Gończyce 125, 08-460 Sobolew

NIP 826-215-52-39

Tel. 506 803 624

E-mail biuro@ekotrans-garbarczyk.pl

 1. Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Szymański

Przykwa 47

08-550 Kłoczew

NIP 826-177-21-25

Regon 432235409

Tel. 790 274 670

 1. Wywóz Nieczystości Płynnych Firma „GRZEŚ” Grzegorz Jędrys

Moszczanka 1

08-500 Ryki

NIP 506-001-01-34

Tel. 668 251 541

 1. EKOLIDER Jarosław Wyglądała

Lucin 4

08-400 Garwolin

NIP 826-001-28-95

Tel. 25 682 76 00

E-mail biuro@ekolider.eu

 1. NORBI-POL

Norbert Jakubik

Rososz 135, 08-500 Ryki

NIP 716-160-58-87

Regon 361197661

Tel. 660 766 395

 1. WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, Szybowa 2

41-808 Zabrze

NIP 648-273-01-08

Tel. 32 278 45 31

E-mail a.mikolajec@wcserwis.pl

 

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00