INFORMACJA o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Kłoczew

INFORMACJA o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Kłoczew

9 października 2023

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Kłoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Kłoczew,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2023 –2029,
3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2023.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-)
Jerzy Grzyb

 Przewodniczący Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
(-)
Roman Babik

 Przewodniczący Komisji Edukacji i Spraw Społecznych
(-)
 Marek Cąkała

Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia Komunalnego
(-)
 Marian Kryczka

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-)
 Michał Filipek

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
(-)
Teresa Celej

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00