Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

3 lutego 2023

Szanowni Państwo, Rolnicy z terenu Gminy Kłoczew

Informuję, iż Gmina Kłoczew zamierza aplikować o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego – „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wymogiem uczestnictwa w programie, jaki Gmina musi spełnić, jest sporządzenie inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W związku z powyższym prosimy właścicieli gospodarstw rolnych, zainteresowanych odbiorem w/w odpadów, o złożenie deklaracji – stanowiącej jednocześnie ankietę na temat ilości odpadów w gospodarstwie rolnym.

Deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Kłoczew (pokój nr 12 lub w sekretariacie).

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Zagospodarowanie ww. odpadów rolniczych jest bezpłatne.

Jednocześnie informuję, iż odbiór odpadów będzie prowadzony jedynie z gospodarstw rolnych, które złożą deklarację!

Ankieta dostępna jest w Urzędzie Gminy Kłoczew pok. 12 oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Kłoczew
/-/
Zenon Stefanowski

Deklaracja o ilości folii

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00