Kolejna ważna inwestycja drogowa w Gminie Kłoczew

Kolejna ważna inwestycja drogowa w Gminie Kłoczew

15 grudnia 2022

Wczoraj tj. 14 grudnia, na zaproszenie Starosty Ryckiego – Pana Dariusza Szczygielskiego, uczestniczyłem w podpisaniu umowy z firmą PRD Lubartów na modernizację dróg powiatowych nr 1411L Stare Zadybie – Zaryte i nr  1412L Zaryte – Woli Zadybska.

W/w ciąg drogowy łączy północną i centralną część gminy z węzłem Nr 13 Trojanów drogi ekspresowej S17 Lublin – Warszawa oraz stanowi główne połączenie komunikacyjne wielu miejscowości z siedzibą instytucji gminnych, placówek służby zdrowa i oświaty w Kłoczewie.

Na poprawę stanu technicznego w/w drogi mieszkańcy oczekiwali kilkadziesiąt lat.

Łączna długość obydwu dróg wynosi 6195 m. (1411L Stare Zadybie – Zaryte 2187 m., 1412L Zaryte – Wola Zadybska – 4008 m.)

 

Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem środków rządowych tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 913 506,94 zł. Powiatu Ryckiego – 1 952 547,17 zł. i Gminy Kłoczew – 4 900 000,00 zł. Łączny koszt robót drogowych wynosi 11 mln 766 tys. 054 zł.

 

Termin zakończenia robót przewidywany jest do końca października 2023 r.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00