ZAKUP WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

ZAKUP WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

10 listopada 2022

Wójt Gminy Kłoczew informuje, że Urząd Gminy Kłoczew przystępuje do przyjmowania wniosków od uprawnionych mieszkańców z terenu naszej gminy na preferencyjny zakup węgla.

Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są ci mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Gmina będzie sprzedawać węgiel w cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za 1 tonę. Kwota ta nie obejmuje kosztów transportu węgla z miejsca zakupu do domu kupującego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedno gospodarstwo domowe ma prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 oraz kolejnej 1,5 tony od 1 stycznia 2023.

Wniosek o zakup węgla składa się pisemnie w Urzędzie Gminy Kłoczew od dnia 14 listopada 2022 r. w godzinach od 800  do 1500  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez skrzynkę E-PUAP na adres: /bg1444bgsx/SkrytkaESP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek  o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Do wniosku prosimy dołączyć oświadczenie o dodatku węglowym na załączonym wzorze. Dołączenie oświadczenia nie jest obowiązkowe, jednak znacznie usprawni rozpatrywanie wniosków.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uiszczenia opłaty za  nabywany węgiel w kasie Urzędu lub na wydzielone konto bankowe.  Faktura za opłacony węgiel zostanie wygenerowana w Urzędzie Gminy Kłoczew, w pokoju nr 9, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

Odbiór węgla odbędzie się z miejsca wskazanego przez Gminę, po okazaniu Przedsiębiorcy faktury zakupu.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00